Uniwersytet Warszawski - strona 392

Wykład - pojęcie granicy państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

Scharakteryzuj pojęcie granicy państwa. Granica jest to powierzchnia prostopadła do powierzchni kuli ziemskiej, która oddziela terytorium państwa od innych obszarów, a więc terytoriów innych państw lub terytoriów nie podlegających niczyjej suwerenności. Granica wyznacza zatem boczne krańce

Wykład - pojęcie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Scharakteryzuj pojęcie państwa. Państwo - terytorium, ludność, władza. Dwa podstawowe znaczenia: Państwo to struktura organów władzy publicznej; aparat władztwa publicznego, „piramida” rządów. Nadając takie znaczenie terminowi państwo wprowadza się zarazem ostre rozgraniczenie między państwem a s...

Wykład - pojęcie terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Scharakteryzuj pojęcie terytorium państwa. Terytorium państwa stanowi przestrzeń, na którą rozciąga się władza suwerenna określonego państwa. Jest to przestrzeń trójwymiarowa, obejmująca obszar lądowy, morskie wody przybrzeżne, wn...

Wykład - Specyfika amerykańskich koncepcji geopolitycznych po 11.09

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Specyfika amerykańskich koncepcji geopolitycznych po 11.09.2001 r. w dyskusji nad specyfiką amerykańskich koncepcji geopolitycznych panuje zgodność co do następujących faktów: rewolucja technologiczna, rozwój gospodarczy Azji Południowo-Wschodniej oraz eksplozja demograficzna w krajach islamskich ...

Wykład - podejmowanie negocjacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gry sytuacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Kiedy podejmować negocjacje: Obie strony są gotowe do zawarcia umowy - istnieje wspólny obszar zainteresowań oraz przychylne nastawienie do szukania porozumienia. Istnieje zarówno zgoda i konflikt między stronami - jak jest pełna zgoda, negocjacje są niepotrzebne; jak jest całkowita rozbieżność, p...

Gry sytuacyjne - wykład wprowadzający do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gry sytuacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Argyle'y sformułował równanie intymności (im lepiej kogoś znamy, tym bliżej możemy stać) = ilość uśmiechów + długość intymnych spojrzeń + dystans fizyczny + intymność tematu. Odległości, które są dla nas normalne, do przyjęcia: 4,5 cm z przodu; 10 cm z tyłu; 15 cm po bokach. Reguły okazywania: „ni...

Wykład - Adaptatory

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gry sytuacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Adaptatory - mają one zapewnić człowiekowi lepszą pozycję ciała podczas konwersacji. Wyróżniamy: autoadaptatory (ludzie dotykają części swojego ciała w celu uspokojenia się) i adaptacja przez przedmioty (regulujemy nasz stan psychiczny poprzez przedmioty). Mięśnie wiarygodne - tylko wyszkoleni ludz...

Wykład - Mikroekspresje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gry sytuacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Mikroekspresje - uczucia mogą być ukrywane właśnie w nich. Są one bardzo krótkie, praktycznie niezauważalne podczas zwyczajnej rozmowy. Mikrogesty - jest to fragment pewnego gestu, np. wzruszenie ramionami - nie cały gest, ale jego część. Behawioralne wskazówki kłamstwa - zbyt długo utrzymywana ek...

Wykład - Cechy stylu kooperacyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gry sytuacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Cechy stylu kooperacyjnego - szybkość modyfikacji stanowiska każdej ze stron; określenie warunków wyjściowych w sposób subtelny i niesztywny, bez tendencji do stawiania propozycji ekstremalnych. Specyficzne działania tego stylu: a) Wyraźnie zasygnalizuj intencję prowadzenia negocjacji kooperacyjne...

Wykład - Chwyty stosowane podczas negocjacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gry sytuacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Chwyty stosowane podczas negocjacji: 1. Rozmyślne oszustwo (celem jest wprowadzenie w błąd): a) Fałszywe fakty - nie ufać partnerowi, przeprowadzić dokładną analizę oświadczeń oponenta; b) Wątpliwe intencje - nie mamy pewności do tego, że nasz partner wszystko zrobi, co było ustalone podczas nego...