Uniwersytet Warszawski - strona 391

Wykład - Koncepcje navalistyczne Alfreda Thayera Mahana

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 406

Koncepcje navalistyczne Alfreda Thayera Mahana. Kontradmirał Alfred Thayer Mahan (1840 - 1914) - jego analizy dotyczą potęgi morskiej, rozumianej jako zagadnienie pochodzące od marynarki wojennej, od zdolności projekcji lądowej sił morsk...

Wykład - Koncepcje organiczne Friedricha Ratzela

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Koncepcje organiczne Friedricha Ratzela. Państwo jest typem organicznym. Jeżeli dotąd prze­ważały próby określenia narodu i państwa przez pryzmat zasięgu języka i granic etnicznych, to Ratzel uwypuklił w swych pró­bach zdefiniowania państwa element przestrzeni. Terytorium zamieszkałe przez daną sp...

Wykład - Koncepcje polityczne Henryka Bagińskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Koncepcje polityczne Henryka Bagińskiego. Henryk Bagiński (pułkownik) należał do największych w Polsce znawców geografii wojskowej. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i nasilający się konflikt wokół granicy z Niemcami wzmógł u Bagińskiego przekonanie o potrzebie obrony zachodnich granic Polski. ...

Wykład - Koncepcje polityczne Jerzego Niezbrzyckiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Koncepcje polityczne Jerzego Niezbrzyckiego. Jerzy Niezbrzycki (Ryszard Wraga) (1902 - 1968) - wielki znawca Rosji. Jego życiową fascynacją było wojsko. To właśnie dzięki armii poznał prawa jakimi rządzi się geopolityka. Uważał, że Hitler nie posiadał tak ważnego dla wodzów talentu równoczesnego dz...

Wykład - Koncepcje potęgi kontynentalnej Halforda Mackindera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Koncepcje potęgi kontynentalnej Halforda Mackindera. Problem dla Wielkiej Brytanii nie jest problem kontrpotęgi morskiej tylko potęgi lądowej. Walkę o hegemonię światową głównie rozgrywały potęgi lądowe i morskie. Konflikt powstaje gdy potęga lądowa lub morska zaczyna dominować. Strona, która złam...

Wykład - Koncepcje potęgi lądowej Karla Haushofera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Koncepcje potęgi lądowej Karla Haushofera. Karl Haushofer, główny przedstawiciel niemieckiej geopo­lityki, chciał w przestrzeni życiowej Niemców widzieć „miste­rium" i spełnienie niemieckich nadziei. „Szukajmy zakorzenienia, wyrównania...

Wykład - Koncepcje transatlantyckie Charlesa Kupchana

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Koncepcje transatlantyckie Charlesa Kupchana. Charls Kupchan twierdzi, że nowym konkurentem Waszyngtonu nie będą wcale Chiny czy świat islamu, lecz zjednoczona i poszerzona Unia Europejska. Dzieje się tak dlatego, ponieważ integracja Starego Kontynentu jest jednym z najistotniejszych zwrotów geopol...

Wykład - Koncepcje transatlantyckie Roberta Kagana

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Koncepcje transatlantyckie Roberta Kagana. Zdaniem Roberta Kagana, istniejący na początku XXI w. porządek światowy nie gwarantuje „końca historii”, zaś wspólnota transatlantycka powinna nie tyle obawiać się „zderzenia cywilizacji”, c...

Wykład - Postmodernistyczne formy ekspansji geopolitycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Postmodernistyczne formy ekspansji geopolitycznej. Wyłaniający się po 11.09.01 r. nowy globalny system rządzenia stanowi próbę rozciągnięcia amerykańskiego systemu federalnego (uniwersalnego państwa sieciowego) na całą przestrzeń międzynarodową. Sprzyjają temu nowe (postmodernistyczne) formy i obsz...

Wykład - Scharakteryzuj koncepcje narodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Scharakteryzuj koncepcje narodu. Naród - grupa społeczna oparta o więzy krwi; - zjawisko, grupa polityczna (naród = społeczeństwo), wspólnota polityczna; - wspólnota historyczna. Naród utworzona w procesie historycznym trwała wspólno...