Uniwersytet Warszawski - strona 390

Wykład - Koncepcje geopolityczne Eugeniusza Romera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

Koncepcje geopolityczne Eugeniusza Romera. Eugeniusz Romer (1871 - 1954) - ojciec polskiej geopolityki - swoje poglądy wyłożył w pracy „Ziemia i Państwo”. Romer nazwał fizjograficzną Polskę pomostem między dwoma morzami, a jej indywidualność p...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Ignacego Matuszewskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Koncepcje geopolityczne Ignacego Matuszewskiego. Ignacy Matuszewski (1891 - 1946) w przełomowym okresie II wojny światowej przypominał, że na ziemiach polskich i wschodniej Europie leży klucz do panowania nad światem. Przekonywał, że od polityki zagranicznej zależy siła i wielkość państwa. Polityka...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Johna Mearsheimera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Koncepcje geopolityczne Johna Mearsheimera. John Mearsheimer uwzględniając możliwość powrotu do rywalizacji i gry wielkich mocarstw nawiązuje do deklinizmu Paula Kennedy'ego - przewiduje, że system międzynarodowy dąży jednak do odtworzenia równo...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Josepha Nye

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Koncepcje geopolityczne Josepha Nye'a. Podstawowym zadaniem amerykańskiej strategii politycznej powinno być przełożenie argumentu siły w siłę argumentów (soft power). Porównuje on rywalizację wielkich mocarstw do rozgrywek toczonych na szachownicy, z tym jednak wyjątkiem, że w jego koncepcji odbywa...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Nicolasa Spykmana

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Koncepcje geopolityczne Nicolasa Spykmana. Nicolas J. Spykman - twórca teorii potęgi półwyspowej - uważał, że nie serce kontynentu hearland, lecz jego obrzeże - rimmland, pas półwyspowy i wyspowy, który otacza euroazjatycką masę kontynentalną, stanowi ośrodek napędowy dla konfliktów i najpoważniejs...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Rudolfa Kjellena

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Koncepcje geopolityczne Rudolfa Kjellena. Rudolf Kjellen Szwed germanofil - zakładał, że przyszłym światem będą (powinni) rządzić Niemcy. Jako pierwszy użył terminu geopolityka (1899 r.), definiując geopolitykę jako jedną z pięciu kategorii, w...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Stanisława Cata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Koncepcje geopolityczne Stanisława Cata-Mackiewicza. Stanisław Cat-Mackiewicz (1896 - 1966) kierował się przede wszystkim zasadą realizmu. Na politykę zagraniczną Polski patrzył on zawsze przez pryzmat realiów geopolitycznych, które w naszym przypadku oznaczają jedynie wybór pomiędzy Niemcami a Ros...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Władysława Studnickiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 336

Koncepcje geopolityczne Władysława Studnickiego. Władysław Studnicki (1867 - 1953) jego ideą stała się walka o niepodległość. W jednej ze swoich prac „Daleki Wschód w polityce światowej” zajął się wyłącznie sytuacją geopolityczną Azji. Uważał, że głównymi aktorami w Azji są Rosja, Japonia, Stany Zj...

Wykład - Koncepcje georegionów Saula Cohena

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Koncepcje georegionów Saula Cohena. Saul B. Cohen (koncepcja geopolityki regionalnej) - poddał totalnej krytyce teorie Spykmana i Mackindera. Zwracał uwagę, że świat podzielony jest na regiony geostrategiczne i regiony geopolityczne. Dwa regi...

Wykład - Koncepcje geospołeczne Francisa Fukuyamy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

Koncepcje geospołeczne Francisa Fukuyamy. Francis Fukuyama - dzisiejszy świat zmierza do końca historii. Cywilizacja zachodu jest cywilizacją uniwersalistyczną. Świat zmierza do przyjęcia wartości europejskich, a ziemia przejdzie w epokę planetarną, nastąpi unifikacja świata. Podstawowy ustrój - d...