Uniwersytet Warszawski - strona 389

Wykład - źródła informacji statystycznej o ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Źródła informacji statystycznej o ludności Najważniejszymi źródłami informacji są: spisy powszechna ludności ewidencja powszechna ludności badania specjalne metoda reprezentacyjną np. mikrospisy badania monograficzne materiały wtórne szacunki Ludność w Polsce wg spisów powszechnych ludności:...

Wykład - Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Czynniki determinujące rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia. Czynniki przyrodnicze - jakość obszaru na którym żyje populacja (klimat, opady, gleba, ukształtowanie terenu, zasoby naturalne, odległość od morza) Czynniki społeczno - ekonomiczne: poziom rozwoju, techniki, poziom społecznej org...

Wykład - skala demograficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Do oceny współczynników służą skale demograficzne. Skale demograficzne to wymysł statystyków, nie są wieczne i uniwersalne globalne. nie ma uniwersalnych skal dla procesów demograficznych na różnych kontynentach. zmieniających się struktur i uwarunkowań (co 10 - 15 lat) np.: skala umieralności ni...

Wykład - Historia demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Historia Założyciel: John Graunt - kupiec londyński, dał podwaliny pod demografie. Spostrzeżenia przyrodnicze i polityczne na podstawie biuletynu umieralności miasta Londynu, 1662 1517 wład...

Wykład - Pojęcie i zakres badań demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

Pojęcie i zakres badań demografii Demografia to nauka o procesach demograficznych i prawidłowościach zachodzących w konkretnej warstwie społeczno - gospodarczych, historycznych i geograficznych danego kraju i regionu. Procesy - ciąg zdarzeń, f...

Wykład - Współczynnik dzietności kobiet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2730

Współczynnik dzietności kobiet (współczynnik płodności całkowity kobiet) 4) współczynnik dzietności ogólny kobiet wyraża przeciętną liczbę dzieci urodzonych przez 1 kobietę w cią...

Wykład - Koncepcja potęgi powietrznej Aleksandra Seversy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Koncepcja potęgi powietrznej Aleksandra Seversy'ego. Aleksander Seversky jest zwiastunem wojny termojądrowej. Czynnikiem decydującym o zwycięstwie w konflikcie jest lotnictwo. Wojna polega na tym, że przeciwnika można wybombardować. Rozwinął teorię dwóch potęg. Jeżeli amerykanie opanują Ural i w pr...

Wykład - Koncepcje Alvina i Heidi Tofferów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623

Koncepcje Alvina i Heidi Tofferów. Tofflerowie zauważyli, że system cywilizacyjny jest niesłuszny, definicje cywilizacji są nieprecyzyjne. Ich teoria nosi nazwę - trzeciej fali cywilizacyjnej. Tofflerowie dowiedli w sposób przekonywający, że różne typy wojen określają geopolitykę trzech cywilizac...

Koncepcje cywilizacyjne Samuela Huntingtona - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 861

Koncepcje cywilizacyjne Samuela Huntingtona. Samuel Huntington - świat wcale nie dąży do zjednoczenia (internacjonalizacji). Polityka będzie wielobiegunowa i będzie miała charakter rywalizacji między cywilizacjami. Wyróżnił 8 cywilizacji: Chińską; Japońską; Zachodnią (USA + Europa); Latynoamer...

Wykład - Koncepcje geohistoryczne Paula Kennedy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Koncepcje geohistoryczne Paula Kennedy'ego. Paul Kennedy (1 koncepcja po 1991 r.) deklinizm - zależność między gospodarką a wojskiem. Przewaga zachodu nad resztą świata wynikała z przewagi handlowej (gospodarczej) oraz przewagi wojskowej. Wiek XXI będzie wiekiem Azji. Wszystko wróci do równowagi p...