Uniwersytet Warszawski - strona 385

Wykład - Sądownictwo konstytucyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Sądownictwo konstytucyjne. W czasach Oświecenia ludzie głęboko wierzyli w potęgę ludzkiego rozumu. Tworzyły się wówczas nowoczesne państwa narodowe. Powszechnie wierzono, że stanowione prawo będzie przestrzegane i nie będzie naginane. Nie widziano więc potrzeby stanowienia instytucji, która miała b...

Wykład - System wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

System wyborczy. Współczesna demokracja to demokracja przedstawicielska. Wolne wybory są wówczas, gdy wynik nie jest zdeformowany przez procedury wyborcze, jak również: Wybrani przedstawiciele sprawują konstytucyjną kontrolę nad politycznymi decyzjami rządu. Wszyscy dorośli obywatele maja prawo g...

Wykład - Zasady państwa demokratycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 371

Zasady państwa demokratycznego. Suwerenność narodu. Max Weber rozróżnił trzy rodzaje panowania. Tradycyjne (Średniowiecze), Charyzmatyczne (gen. Franco) i Legalne. Suwerenność narodu znajduje odbicie w panowaniu legalnym, gdzie przywiązuje się dużą wagę do legitymizacji władzy i przestrzegania odpo...

Wykład - konstytucja RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

KONSTYTUCJA Nie można jednocześnie kandydować do sejmu i senatu, nie można także być jednocześnie posłem i senatorem - dalej ustawa zostaje przedłożona prezydentowi do podpisu i prezydent powinien podpisać tę ustawę w ciągu 21 dni i zarządzić zgłoszenie do Dziennika Ustaw. - Prezydent przed podpisan...

Wykład - sposoby powstawania prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784

SPOSOBY POWSTAWANIA PRAWA Jedynym sposobem powstawania przepisów prawnych jest stanowienie. Prawo stanowione przez organy kolegialne i jednoosobowe. Te organy muszą być formalnie umocazane(?) (określone przepisy prawne dają im tego rodzaju kompetencje). Jedynie te organy mają i mogą stanowić prawo. ...

Wykład wprowadzający - państwo i prawo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Powstanie państwa Wojny/ wojsko Równy status kobiet Typologia ustrojów Najlepszy ustrój Władca Doradcy władcy Mieszanie ustrojów Cyceron Naturalny Tak, ale tylko w obronie Nie Monarchia, demokracja, arystokracja Monarchia Troszczy się o poddanych Tak Tak Św. Augustyn Naturalny, pa...

Wykład - źródła prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

ŹRODŁA PRAWA: · Konstytucja · Ustawy ratyfikowane · Umowy między narodowe · Rozporządzenia · Akty prawa miejskiego Akty prawa miejskiego - obowiązują one wszystkich ( moc powszechnie obowiązująca). Konstytucja i ustawy uchwalane są przez organy władzy ustawodawczej: parlament, sejm, senat. Uchwalani...

Wykład - pojęcie i zasady demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

DEMOKRACJA Zasady demokracji Zasada reprezentacji - wynika z idei ,że nikt nie przyznaje władzy sobie . Ktoś tę władzę musi dać. Elity się zmieniają. Jeśli ktoś uporczywie trzyma się władzy to musi ją stracić . Powołania władzy dokonuje suweren czyli lud powołując swoich przedstawicieli , którzy b...

Wykład - ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 840

IDEOLOGIA - Fałszywa świadomość (K.Marks) LIBERALIZM ideologia silnego mężczyzny stawia na człowieka człowiek jest wolny jeśli człowiek będzie się starał to odniesie sukces indywidualizm i wolność racjonalizm rozumem człowiek działa idea dla silnych KONSERWATYZM obrona istniejącego ładu ...

Wykład - państwo i jego organizacje polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

PAŃSTWO I JEGO ORGANIZACJE POLITYCZNE Teorie powstania państwa : Państwo pochodzi od Boga Państwo pochodzi z umowy społecznej tzn., że istniał pewien stan natury i ludzie żyli na własną rękę Państwo jest rezultatem nadwyżki produkcyjnej (Marks) Państwo jest dziełem ras i narodów Państwo jest b...