Uniwersytet Warszawski - strona 378

Wykład - definicja pieniądza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

PIENIĄDZ Ewolucja systemu pieniężnego - 2 tys.lat przed naszą erą pieniądzem było wszystko to, co miało powszechnie znaną wartość, np.żywność, zwierzęta, - Średniowiecze, Słowianie:sól, miód, skóry, futra. - Metale- trwałe i łatwe w transporcie oraz podzielne na rożne części (żelazo, miedź i jej s...

Wykład - Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Polityka rynku pracy w Polsce i w innych państwach Potencjał roboczy: pojedynczy człowiek lub większa zbiorowość ludzi - indywidualny potencjał roboczy to zasób możliwości roboczych, intelektualnych, którymi dysponuje człowiek, które może wykorzystać w procesie pracy. Kształtują się one pod wpływem...

Wykład - Polityka rynku pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

POLITYKA RYNKU PRACY (Oznacza, iż celem uprawiającego tę politykę państwa jest aktywne działanie dla zapewnienia pełnego zatrudnienia) Pełne zatrudnienie - stan, w ramach którego stopa bezrobocia jest niewysoka i nieprzekracza umownego poziomu od 2 do 2 % ogółu zatrudnionych. Pełne zatrudnienie -...

Wykład - Porównanie modeli

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Porównanie modeli: Kapitalizm anglo-amerykański wolnokonkurencyjny: indywidualny sukces mierzalny za pomocą struktury konsumpcji, jest to pewna orientacja na wynik finansowy osiągany w krótkim okresie poprzez wzrost wartości akcji i dywidendy. Konsumpcja finansowana z dochodów gospodarstw domowych, ...

Wykład - ekonomia przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

PRZEDSIĘBIORSTWA Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa wiążemy z rozwojem cywilizacyjnym. W jego ramach wyróżniono następujące etapy: 1. epoka agrarna 2. epoka przemysłowa 3. epoka informacyjna Przejście z epoki agrarnej do przemysłowej umożliwiło powstanie przedsiębiorstw i ich rozwój, przejście ...

Wykład - Rynek podstawowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Rynek podstawowy/Rynek równoległy Rynek wtórny: rynek kapitałowy, będący uzupełnieniem rynku pierwotnego. Inwestorzy. Wpływa na mobilizację kapitału, transformację kapitału, wpływa na kierunki alokacji kapitału. Rynek podstawowy: jest to pierwszy z dwóch segmentów rynku giełdowego, jest on przezna...

Wykład - Segmentacja rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Segmentacja rynku Segmentacja rynku polega na dzieleniu klientów według ich potrzeb. Współczesne rynki są szerokie i producent powinien dostosować się do potrzeb odbiorców, którzy sami decydująco potrzebują. Kryteria segmentacji:, - chara...

Wykład - Strategia zatrudnienia w UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Strategia zatrudnienia w UE Listopad 1997, szczyt w Luksemburgu - traktat Amsterdamski, tworzący podstawy formalno prawne dla europejskiej strategii zatrudnienia. Celem ESZ jest powiązanie unii z powstaniem nowych miejsc pracy a także określenie zadań dla ponad narodowej współpracy państw. 4 filar...

Wykład - Struktura korporacji transnarodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Struktura korporacji transnarodowej Korporacja transnarodowe - filia zagraniczna - filia macierzysta ( ma (przedsiębiorstwa zależne i powiązane) lub nie (oddziały, które mogą funkcjonować, jako spółki i stale przedsiębiorstwa, wyposażenie ruchome oraz ziemia) osobowość prawną) - filia zagraniczna...

Wykład - Współczesne modele rozwoju gospodarczego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2142

Współczesne modele rozwoju gospodarczego Racjonalność ekonomiczna Mechanizm rynkowy - rynek decyduje o alokacji czynników produkcji Działanie mechanizmów rynkowych jest wsparte konstytucyjną zasadą ustrojowej wolności gospodarczej Gosp...