Uniwersytet Warszawski - strona 370

Wykład - Polityka społeczna i socjalna w zakresie bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

POLITYKA SPOŁECZNA I SOCJALNA W ZAKRESIE BEZPIECEŃSTWA NADRZĘDNY CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA- UTRZYMANIE ZDOLNOIŚCI DO REAGOWANIA - ODPOWIEDNIEGO DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECEŃSTWA POWSZECHNEGO, ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ PORZĄDKU PRAWNEGO, ...

Wykład - Definicja Bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1239

Definicja Bezpieczeństwa: (subiektywne- nasze własne poczucie i obiektywne) Ryzyko- prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Rodzaje bezpieczeństwa: Podmiotowe, przedmiotowe, przestrzenne, Sposobu organizowania się, czasowe. Piramida potrzeb Maslowa potrzeby fizjologiczne potrzeby bezpieczeństwa...

Wykład - Katastrofy ekologiczne - podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1960

Katastrofy ekologiczne dzielimy na: - antropogeniczne- wywołane przez człowieka - nieantropogeniczne tzw. katastrofy naturalne- wywoływane przez czynniki niezależne od człowieka- najgroźniejsze nazywane są klęskami żywiołowymi katastrofy naturalne: powodowane są przez siły przyrody: trzęsienia zi...

Wykład - Komputer i Internet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

KOMPUTER I INTERNET UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU- nowy rodzaj nałogu polegający na ustawicznym spędzaniu czasu na kontaktach z komputerem, zwłaszcza z siecią internet, charakteryzujący się wewnętrznym przymusem „ bycia w sieci” osoby uzależnionej. Wykorzystanie komputera- osoby uzależnion...

Wykład - Sieroctwo społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

SIEROCTWO SPOŁECZNE - RODZAJE - naturalne- w wyniku śmierci rodziców biologicznych - społeczne- pozbawienie opieki rodzicielskiej z innych powodów (alkoholizm, rozkład pożycia, bieda, choroby psychiczne lub fizyczne rodziców) - pozbawienie opieki rzeczywistej, pozostawienie pod opieką formalną -...

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

ZADANIA GMIN,POWIATÓW, WOJEWÓDZTW- UZUPEŁNIĆ FORMACJE WYKONAWCZE DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA: wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów: ABW,...

Wykład - Bieda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Bieda- to sytuacja niezaspokojenia lub zaspokojenia na niskim poziomie potrzeb człowieka jeśli spełniony jest przynajmniej jeden czynnik: brak lub niedostateczna ilość i jakość środków do zaspokajania potrzeb brak lub istotne ograniczenie zdolności/możliwości legalnego i szybkiego zdobycia odpowie...

Wykład - chrześcijaństwo w latach 314-295

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chrześcijaństwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

chrześcijaństwo w latach 314 - 395 1. Wprowadzenie. *395 - umiera cesarz Teodozjusz Wielki, dzieli cesarstwo na wschodnie i zachodnie, wydaje dekrety likwidujące kulty pogańskie - chrześcijaństwo religią panujacą *cesarze od Konstantyna Wielkiego wchodzą w spory doktrynalne i dotyczące hierarchii...

Wykład - chrześcijaństwo do roku 150

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chrześcijaństwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

chrześcijaństwo do roku 150. 1. Wprowadzenie. *49 r. - Piotr - przepisy Tory nie obowiązują nowochrzczeńców nie żydów - chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna. * do roku 100 ostateczna redakcja ksiąg NT *nowy kult=chrzest, nakładanie rąk, eucharystia, swiecenie niedzieli, wlasne modlitwy...

Wykład - chrześcijaństwo w latach 151-210

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chrześcijaństwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

chrześcijaństwo w latach 151- 210 1. Wprowadzenie. *210 r - zamyka czas sporu z gnostycyzmem i kończy działalnośc Ireneusza biskupa Lyonu - największego teologa II wieku i Tertuliana. ...