Uniwersytet Warszawski - strona 364

Wykład - cena produktu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

CENA Trzy zasadnicze podejścia do zarządzania cenami: standaryzacyjne, adaptacyjne i pośrednie. W podejściu standaryzacyjnym dąży się do ujednolicenia cen w wymiarze międzynarodowym. Standaryzacyjne kształtowanie cen zakłada, że produkt ma taką samą cenę na wszystkich rynkach zagranicznych. Ujedno...

Wykład - internacjonalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego (używane też ang. pojęcie joint venture, w skrócie j.v. - wspólne przedsięwzięcie) - rodzaj przedsiębiorstwa (spółki z o.o. lub akcyjnej). Franchising jest jedną z metod prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na prowadzeniu przedsiębior...

Wykład - Istota i elementy procesu komunikacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Istota i elementy procesu komunikacjiKomunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Można stwierdzić, że przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, że natura przeds...

Wykład - Komunikacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

KOMUNIKACJA Oparcie działań promocyjnych na założeniach komunikacji zintegrowanej stanowi obecnie podstawowy paradygmat komunikacji przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Komunikacja o takim charakterze zapewnia integrację i spójność komunikacji na dwóch płaszczyznach:1) wewnętrznej, wyrażaj...

Wykład - Koncepcja pięciu sił Portera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Koncepcja pięciu sił Portera Jest jedną z metod analizy strategicznej. Nazwa jej pochodzi od pięciu czynników, które rozpatrujemy badając atrakcyjność sektora dla przedsiębiorstw lub potencjalnych inwestorów, jakie szanse i zagrożenia stwarza funkcjonowanie w danym sektorze. Do czynników tych zalic...

Wykład - Koncepcja sprzedaży

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Koncepcja sprzedaży Opiera się na twierdzeniu, że klienci pozostawieni sami sobie, nie kupią wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa, więc przedsiębiorstwo to musi podjąć agresywną sprzedaż i działania promocyjne. Koncepcja zakłada, że dla konsumentów typowa jest bezczynność lub nawet opór pr...

Wykład - Macierz Mc Kinsey jako przykład "portfela krajów"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Macierz Mc Kinsey jako przykład „portfela krajów”Macierz McKinsey (inne nazwy: macierz atrakcyjności produktu, macierz atrakcyjności rynku, macierz General Electric) sięga początków lat siedemdziesiątych. Polega na określeniu zmiennych określających czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w post...

Wykład - Marka w marketingu międzynarodowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Marka w marketingu międzynarodowym Marka to produkt (lub usługa), organizacja, osoba i symbol. Te cztery składniki stanowią swego rodzaju fundament, który - odpowiednio obudowany - pozwala stworzyć silną, rozpoznawalną markę. Wyceny marki można dokonać na 4 sposoby:* premia cenowa (porównanie danej...

Wykład - Model komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

Model komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowymModel marketingowej komunikacji w hipermedialnym, środowisku komputerowym tworzy zupełnie nową, nieznaną wcześniej jakość komunikowania. Zasadniczym elementem tego modelu jest pojęcie hipermediów, definiowane jako kombinacją hipertekstowego d...

Wykład - Modele komunikacji marketingowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Modele komunikacji marketingowej Modele komunikacji marketingowej stanowią wyraz adaptacji - rozwinięcia i uszczegółowienia omówionych wcześniej propozycji teoretycznych w zakresie komunikacji społecznej, zarówno masowej jak i inte...