Uniwersytet Warszawski - strona 363

Wykład - Zatrzymanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zatrzymanie. Ustawowe warunki zatrzymania zostały wyrażone w art. 243-248 KPK oraz w przepisach ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Straży Granicznej. Zatrzymanie może nastąpić w wyniku przeprowadzonego postępowan...

Wykład - Definicja pamięci

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Definicja pamięci, rodzaje pamięci Pamięć jest to zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń czy informacji. Pamięć posiadają ludzie, niektóre zwierzęta oraz komputery. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz po...

Wykład - zakres kooperacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

ZAKRES KOOPERACJI Zakupy samodzielne - tradycyjna koncepcja realizacji zakupów na potrzeby własne Zakupy wspólne - formy realizacji - konsorcja zakupowe i spółdzielnie, współpraca niezależnych pod względem prawnym i finansowym Jedyny dostawca -...

Wykład - Logistyka zaopatrzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Logistyka zaopatrzenia to zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa pozwalający na realizację zakupów z najbardziej korzystnych (jakościowo, cenowo, terminowo) źródeł. Zadania realizowane w ramach logistyki zaopatrzenia polegają przede wszystkim na dostarczaniu zamówionych surowców, materiałów (takż...

Wykład - Outsourcing versus contracting

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Outsourcing versus contracting Założenie długookresowej współpracy Tymczasowy charakter współpracy (np. na potrzeby zaspokojenia okresowo większego popytu) Powtarzalne działania na rzecz organizacji w ramach przyjętego podziału pracy Możliw...

Wykład - Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych Większa liczba nabywców końcowych Mniejsza liczba nabywców Przewaga obrotu detalicznego Przewaga obrotu bezpośredniego Większa liczba transakcji przy mniejszej średniej ilości towarów i ich wartości Mniejsza liczba transakcji i większa średnia ilość to...

Wykład - wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Egzamin na ostatnim wykładzie - 2 pytania - teoretyczne i praktyczne - kwotowanie paczki - teoria z wykładów Mariusz.szuster@ue.poznan.pl - mail Logistyka Zadania I procesy logistyczne Zaopatrzenie Produkcja Dystrybucja Określenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia Planowanie strategii I strukt...

Wykład - otoczenie V MM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

OTOCZENIE W MM Każde przedsiębiorstwo, czy to działające na jednym, krajowym rynku, czy oferujące produkty na wielu rynkach międzynarodowych i globalnym, jest uzależnione od różnych czynników tkwiących w otoczeniu. Otoczenie przedsiębiorstwa stanowią wszystkie czynniki zewnętrzne, które wpływają lu...

Wykład - dystrybucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

DYSTRYBUCJA Dystrybucja jest tym narzędziem marketingu, które ostatecznie łączy producenta (a ściślej - jego produkty) z konsumentem. Dystrybucja stanowi działalność zorientowaną na osiąganie zysku, która obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania gotowych produktów ...

Wykład - Koncepcja marketingu społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Koncepcja marketingu społecznego W myśl koncepcji marketingu społecznego zadanie organizacji polega na określeniu, wymagań i interesów rynków docelowych oraz dostarczaniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobro...