Uniwersytet Warszawski - strona 362

Wykład - Trzy prawa F. Galtona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Trzy prawa F. Galtona. F. Galton sformułował trzy zasady: 1.) niezmienności - wzory linii papilarnych powstające między 100 a 120 dniem życia płodowego nie zmieniają się zasadniczo przez całe ludzkie życie, aż do zgonu i rozkładu zwłok; 2.) nieusuwalności, trwałości - linie papilarne są nieusuwalne...

Wykład - Uwaga, sugestia - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Uwaga - definicja, rodzaje, cechy. Uwaga - to koncentracja percepcyjna na niektórych bodźcach oddziaływujących na człowieka. Poprzez ową koncentracje percepcyjną rozumiemy kierowanie świadomości na określony przedmiot. Uwaga może być charakteryzowana przez zakres, natężenie, trwałość, podzielność, ...

Wykład - Wersja kryminalistyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1099

Wersja kryminalistyczna, jej budowa i znaczenie. W znacznym procencie spraw, pierwsza informacja o przestępstwie (najczęściej w formie zawiadomienia) zawiera już w sobie informację o tym, kto jest sprawcą. Również szereg okoliczności sprawy, przebieg zdarzeń, a czasem nawet motywacje sprawcy są znan...

Wykład - Wizja lokalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

WIZJA LOKALNA. Jest to czynność wykazująca pewne podobieństwo do oględzin. Często nazywana jest ona oględzinami wtórnymi. Ma ona znaczenie weryfikacyjne, ponieważ jej celem jest sprawdzenie, uzupełnienie czy sprecyzowanie faktów, choćby tylko w pewnych zarysach. Przypomina czasem eksperyment, który...

Wykład - Złożone formy czynności operacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Złożone formy czynności operacyjnych. Złożone czynności operacyjne to: rozpoznanie operacyjne, infiltrację środowisk przestępczych i kryminogennych, inwigilację, pozyskiwanie i wykorzystywanie tajnych osobowych źródeł informacyjnych, rozpracowanie operacyjne i kombinację operacyjną.

Wykład - Zakres badań fonoskopijnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Zakres badań fonoskopijnych: Badania te polegają na kompleksowych (wykorzystanie akustyki, fonetyki i językoznawstwa) analizach głosu i dźwięku. Zazwy­czaj bezpośrednim przedmiotem tych b...

Wykład - Zakres i przedmiot kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1715

ZAKRES I PRZEDMIOT KRYMINALISTYKI. Tadeusz Hanausek definiuje kryminalistykę jako naukę o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadni...

Wykład - Zakres mechanoskopii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Zakres mechanoskopii. Mechanoskopia (gr. mechané maszyna + skopeín patrzeć) - technika śledcza badająca ślad pozostawiony przez narzędzie użyte przez sprawcę przestępstwa. Każda po...

Wykład - Zakup kontrolowany

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2177

Zakup kontrolowany, przesyłka kontrolowana Zakup kontrolowany to nowa forma czynności operacyjno-rozpoznawczych wprowadzona przez ustawę o Policji. Zakup kontrolowany wprowadz...

Wykład - Zastosowania kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

Zastosowania kryminalistyki Kryminalistyka jest nauką stosowaną, to znaczy służącą prak­tycznej działalności człowieka. Możliwości jej zastosowań jest bar­dzo dużo. Była stosowana w archeologii, w naukach pomocniczych historii, w egiptologii i...