Uniwersytet Warszawski - strona 356

Wykład - Biegły sądowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Biegły. Biegły jest osobowym źródłem dowodowym, posiadającym wiadomości specjalne niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Kryminalistyka stawia jednak pewne szersze wymagania, oczekując by taka osoba, oprócz odpowiedniej wiedzy z określonej dzi...

Wykład - Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Podstawą prawną dla prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznaw­czych są przepisy ustaw, w szczególności przepisy ustawy z 6.4.1990 r. o policji (Dz.U. Nr 30, póz. 179 ze zm.), ustawy z 6.4.1990 r. o Urzę...

Wykład - Definicja i podział broni palnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

Definicja i podział broni palnej. Broń palna to urządzenie zdatne do rażenia pociskami na różne odległości, pociskami wyrzucanymi z lufy w wyniku parcia silnie sprężonych gazów powstałych wskutek spalania w tym urządzeniu

Wykład - Dokumentowanie wyników oględzin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Dokumentowanie wyników oględzin Obowiązkową formą dokumentowania przebiegu oraz wyników oględzin jest protokół (art.143 par.1 pkt 3 kpk). Jest on podstawowym sposobem zabezpieczenia formalnego dowodów uzyskanych w toku oględzin. Musi on być sporządzony bezpośrednio w trakcie trwania oględzin, w tym...

Wykład - Eksperyment

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Eksperyment. Według art. 211 KPK, „w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, można przeprowadzić w drodze ekspery­mentu procesowego doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stano­wiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów". Kodeks postępowania karnego z...

Wykład - Etapy formowania się zeznań i wyjaśnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

ETAPY FORMOWANIA SIĘ ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ. Przy rozpatrywaniu tego procesu należy wziąć pod uwagę procesy poznawcze, które dostarczają nam wiedzy na temat świata zewnętrznego. Chodzi tu o wrażenia, spostrzeżenia, myślenie. Istotne są tu procesy emocjonalne np. uczucia, stres, jak również pobudki proce...

Wykład - Fonoskopia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Fonoskopia - przedmiot badań. Dział techniki kryminalistycznej zajmujący się identyfikacją śladów dźwiękowych nosi nazwę fonoskopii. Najczęściej badanym kryminalistycznie śladem dźwiękowym jest utrwalona na nośniku mowa ponieważ taśma magnetofon...

Wykład - Funkcje kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2121

FUNKCJA ROZPOZNAWCZA KRYMINALISTYKI. Kryminalistyka w praktyce śledczej realizuje kilka funkcji. Jedną z takich funkcji jest właśnie - funkcja rozpoznawcza. Wyraża się ona w metodach i środkach umożliwiających uzyskiwanie podstawowych informacji o miejscu zdarzenia , przedmiocie rozpoznania, w tym ...

Wykład - Grafologia a istota ekspertyzy pismoznawczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Grafologia a istota ekspertyzy pismoznawczej. Grafologia to nauka o piśmie, a więc o tym wszystkim co ma związek z historią pisma, jego techniką, fizjologią i psychologią. W badaniach pismoznawczych czyli porównawczych chodzi o ustalenie autorstwa, porównanie dwóch lub więcej pism w celu rozstrzygn...

Wykład - Identyfikacja człowieka na podstawie głosu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Identyfikacja człowieka na podstawie głosu autentyczność zapisu Aby sąd uznał nagranie za dowód konieczne jest wykazanie jego autentyczności. Badanie autentyczności nagrania polega na ocenie integralności zapisu całego zdarzenia (np. rozmowy) przy uwzględnieniu takich zjawisk zachodzących w trakcie...