Uniwersytet Warszawski - strona 354

Wykład - kierowanie zespołami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

KIEROWANIE ZESPOŁAMI EFEKTYWNY ZESPÓŁ = grupa ludzi, których umiejętności wzajemnie się uzupełniają, współpracujący nad osiągnięciem wspólnego celu; zaangażowanych w osiąganie wspólnych celów i progów efektywności oraz mających to samo podejście, za co są wspólnie odpowiedzialni. RODZAJE ZESPOŁÓW:...

Wykład - Komunikowanie w życiu zawodowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

KOMUNIKOWANIE W ŻYCIU ZAWODOWYM OGÓLNE UCZUCIE = 7% SŁOWA + 38% WOKALIZACJA + 55% MIMIKA Według C. Sikorskiego skuteczna komunikacja zależy od podobnych umiejętności komunikacyjnych, postaw, stopnia i rodzaju wykształcenia, społecznych doświadczeń i kultury osobistej nadawcy i odbiorcy. ZASADY PROF...

Wykład - konflikty w ogranizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

KONFLIKTY W ORGANIZACJI konflikt = proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów (zaspokajania własnych potrzeb, realizacji interesów) przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie, bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążących do celów podobnych lub identycznych. Wyróżnia...

Wykład - Motywowanie pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Motywowanie - proces pobudzania i utrwalania motywacji, proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi przez stwarzanie odpowiednich środków i możliwości realizacji ich potrzeb i wartości dla osiągnięcia celów organizacji. Motywacja do pracy powstaje...

Wykład - Ocena pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 511

OCENA PRACOWNIKÓW Zasadnicze cele oceny pracowników: korekcyjny stabilizujący rozwojowy Ocenianie pozwala osiągnąć dwa podstawowe cele: 1) Cel organizacyjny: planowanie zatrudnienia; dobór; przesunięcia pracowników; monitorowanie wyników pracy; efektywne motywowanie; szkolenia pracownicze; ...

Wykład - Proces rekrutacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

PROCES REKRUTACJI WALORY REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ: - dobra znajomość własnego pracownika - znajomość przez kandydata własnego zakładu, zespołu pracowników i stosunków międzyludzkich, wszystkich istotnych trudności i niedomagań organizacyjnych - stwarza naturalną drogę awansu zawodowego swoim pracow...

Wykład - redukcja pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

REDUKCJA PRACOWNIKÓW Cztery przyczyny zwolnienia: niezdolność wykroczenia, brak kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku pracy, redukcja pracowników Zwolnienie jest bezpodstawne wtedy, gdy: pracodawca zwalnia pracownika, nie mając dostatecznego powodu, aby uznać, że jest on niezdolny do wyk...

Wykład - Style przywództwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

Style przywództwa Przywódca charyzmatyczny - przywódca pozbawiony charyzmy. oddziałuje poprzez swoją osobowość, in­spirujące cechy i „aurę". Tacy przywódcy często bywają wizjonerami, są zorientowani na osiąganie celów, świadomi ryzyka i dobrze komunikują się z otoczeniem. Liderzy pozbawieni ch...

Wykład - Historia życia kilku z prekursorów kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Historia życia kilku z prekursorów kryminalistyki Reguły i miary, według których historia wybiera swoich pionierów i bohaterów, należą do jej wielkich tajemnic. Kiedy w 1879 wybrała Alfonsa Bertillona, aby zapoczątkował nową erę kryminalist...

Wykład - ślad lądowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

ŚLAD DOWODOWY. Ślad to wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany, np. ślady ukrycia jakiejś rzeczy. Śladem jest każda pozostałość, resztki świadczące, że miało miejsce ja...