Uniwersytet Warszawski - strona 353

Wykład - Demokracja pośrednia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Demokracja pośrednia Ta forma demokracji wymaga rywalizacyjnych i systematycznych wyborów, zgodnie z upływem kadencji, a różne partie muszą mieć swobodę startowania w wyborach. Celem zróżnicowania dat wyborów spowodowany jest tym, że przede wszystkim zapobiega to paraliżowi państwa po wyborach i zmi...

Wykład - Instytucje demokracji bezpośredniej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Instytucje demokracji bezpośredniej Demokracja: Skonsolidowane demokratyczne systemy polityczne - urzeczywistniona idea państwa prawa, życie społeczne jest oparte na prawie, które jest przestrzegane i zgodnie z procedurami jest spr...

Wykład - Istota systemu politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 763

Istota systemu politycznego Adam Łopatka: system polityczny składa się z 3 elementów: Idee i wartości polityczne (mają charakter polityczny, mają wpływ na życie polityczne, które się na nich opiera i uznaje je. Życie polityczne społeczeństwa ...

Wykład - Konstytucje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Konstytucje Państwa, gdzie nie ma typowej konstytucji: Wielka Brytania - brak typowego dokumentu konstytucyjnego, ustrój jest określony na podstawie różnych aktów prawnych, ustaw. W państwach o ustroju monarchii absolutnej: Arabia Sau...

Wykład - Partie polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Partie polityczne Nie ma partii w monarchiach absolutnych, takich jak Arabia Saudyjska, Emiratach Arabskich, Suazi, Brunei. Także w państwach, w których władzę objęto w wyniku zamachu stanu nie ma partii. We wszystkich pozostałych państ...

Wykład - System Rosji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 798

Ustrój polityczny Rosji Rosja jest de iure państwem demokratycznym z silną rolą prezydenta w systemie politycznym. Władzę ustawodawczą posiada bikameralny parlament, wykonawczą - prezydent i w praktyce zależny od niego rząd, a sądowniczą - niezawisłe sądy. Rosja jest federacją, składającą się z rep...

Wykład - Typy systemów partyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Typy systemów partyjnych System partyjny - forum rywalizacji lub współpracy ogółu legalnie funkcjonujących partii politycznych. Liczba partii relewantnych - zdolnych do koalicji, liczących się w walce o władzę. Systemy rywalizacyjne - partie mogą ze sobą legalnie rywalizować, legalna opozycja i rot...

Wykład - Formy zatrudnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

FORMY ZATRUDNIENIA Umowa o pracę; Umowa zlecenie; Umowa o dzieło; Praca tymczasowa; Inne formy umowy cywilnoprawnej (Umowa agencyjna, Umowa o prace nakładczą, Kontrakt menedżer...

Wykład - Hierarchia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Hierarchia - układ elementów jakieś struktury uporządkowany od najwyższych do najniższych według określonego kryterium, np. ważności. Hierarchia organizacyjna (organizational hierarch) - wewnętrzna struktura organizacji określająca stosunki nadrzędności i podporządkowania pomiędzy jej członkami. Na...

Wykład - Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

Instrumenty ZZL: krótko - i długookresowe planowanie personelu marketing personalny i dobór pracowników trening i rozwój personelu ocenianie efektów pracy bodźce materialne sondaże personelu badaniu rynku pracy Strategie personalne: strategia rozwoju strategia oceniania strategia administrowa...