Uniwersytet Warszawski - strona 351

Wykład - Relacje między Arystotelesem i Platonem

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Relacje między Arystotelesem i Platonem, kontynuacja „drugiego żeglowania” Metoda historyczno-genetyczna i współczesna interpretacja myśli arystotelesowskiej Arystoteles, najpierw jako Akademik, potem jako odstępca od Akademii, a wreszcie jako założyciel własnej szkoły, podjął się próby systematyc...

Wykład - Odrodzenie filozofii Portyku w Rzymie i neostoicyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Odrodzenie filozofii Portyku w Rzymie i neostoicyzm Ostatnia faza rozwoju szkoły stoickiej Spośród wielkich szkół powstałych w epoce hellenistycznej największą żywotność przejawiała Stoa. Wyróżniały się w niej postaci Seneki, Epiktet...

Wykład - identyfikacja na podstawie bruzd zgięciowych dłoni i palców...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Identyfikacje - identyfikacja na podstawie bruzd zgięciowych dłoni i palców
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708

identyfikacja na podstawie bruzd zgięciowych dłoni i palców skóra ludzka jest specyficznie urzeźbiona nie tylko na członach opuszków palców , ale także na innych częściach ciała. Z drugiej stony wiadomo że działający przestępca może dotykać różnych obiektów nie tylko palcami. Mechanizm powstawania...

Wykład - ćwiczenia Word

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Zadanie 1 Wprowadź i sformatuj poniższy tekst wraz z Ramką Nazwisko i imię: Nowak Roman Zadanie 2 Wprowadź poniższa tabele. 1 µ α β 2 mi alfa beta Zadanie 3 Narysować poniższą tabelę stosując polecenie Tabela - Rysuj tabelę Zadanie 4 Utworzyć i sformatować tabelę według wzoru poniżej ...

Wykład - źódła prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Źródła prawa - akty normatywne, zwane także prawotwórczymi, które zawierają przepisy, dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa. Akty normatywne - akty prawne, w których zawarte są normy prawne. W naszym systemie są one podstawowymi źródłami prawa. Określa się je mianem prawa stanowio...

Wykład - Budowa przepisu prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2688

Budowa przepisu prawnego Rodzaje przepisów prawnych: poprzednik - ustala pewną klasę okoliczności z jaką należy wiązać stosunki prawne następnik - określa skutki prawne funktor normotwórczy - łączy w gramatyczność całość następnik i poprzednik Poprzednik w przepisie ustala pewna klasę okoliczno...

Wykład - Definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1491

Definicja państwa Próby sformułowania definicji państwa podejmowano od najdawniejszych czasów. W doktrynie wyróżnia się zazwyczaj pięć typów definicji państwa: funkcjonalne wskazujące na elementy państwa psychologiczne socjologiczne klasowe Definicje funkcjonalne opisują państwo w zależności ...

Wykład - dyscyplina interdyscyplinarna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

dyscyplina interdyscyplinarna - różne nauki oddają jej część swoich elementów m.in.: - teoria państwa i prawa - zajmuje się budowaniem pewnych abstrakcyjnych konstrukcji o charakterze idealnym; - historia państwa i prawa - zajmuje się tymi instytucjami, które już nie obowiązują, wyciąga wnioski by...

Wykład - Gałęzie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Gałęzie prawa Przez gałąź prawa rozumie się ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych. Prawo publiczne: prawo konstytucyjne - obejmuje normy prawne ustalające podstawowe zasady ustroju politycznego i społecznego, strukturę i zasadę dz...

Wykład - Klasyfikacja faktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Klasyfikacja faktów prawnych Zdarzenia - okoliczność zewnętrzna do podmiotu prawnego (np. upływ czasu - przedawnienie) Działania o charakterze wolicjonalnym - to działanie za pomocą czynności prawnej, którego koniecznym elementem jest wyrażenie woli, które może zostać złożone w sposób wyraźny lub ...