Uniwersytet Warszawski - strona 339

Wykład - O stworzeniu świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Filon z Aleksandrii - „O stworzeniu świata” Pierwsze filozoficzne sformułowanie nauki o stworzeniu Filon jest pierwszym myślicielem, który wprowadza do filozofii naukę o stworzeniu - zapożycza ją z Biblii i próbuje uzgodnić z platońską nauką „Timaiosa”. Zdobycz ta stanowić będzie fundament myśli c...

Wykład - Państwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Platon - „Państwo” (księgi: VI, VII) księga VI I, 484B-E - Sokrates: państwem powinni rządzić filozofowie. Zwykli ludzie nie różnią się niczym od ślepców, gdyż nie mają zapisanego w duszy żadnego wyraźnego pierwowzoru istoty rzeczy. Filozof zaś, nie tylko nie ustępowałby doświadczeniem zmysłowym z...

Wykład - Rozmyślania filozoficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Marek Aureliusz - „Rozmyślania” Cechy stoicyzmu Marka Aureliusza Marek Aureliusz był żarliwym admiratorem Epikteta, a jednocześnie ostatnią znaczącą postacią należącą do duchowego ruchu stoickiego. Także u niego widać tendencje eklektycz...

Wykład - Timaios

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Platon - „Timaios” I, 17A-19B - Sokrates nawiązuje do rozmowy, która została opisana w dialogu „Państwo” i streszcza niektóre jej fragmenty - te tylko, które dotyczyły ustroju państwa idealnego. II, 19B-20D - Sokrates stworzył w poprzedniej rozmowie wizję idealnego państwa; prosi teraz obecnych: T...

Wykład - Zarysy pirrońskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Sekstus Empiryk - „Zarysy pirrońskie” 1. Sekstus Empiryk i przeformułowanie sceptycyzmu W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Sekstus sformułował swój fenomenizm w kategoriach dualistycznych - wyróżniał zjawiska jako doznania zmysłowe...

Wykład - Rozprawa o metodzie Kartezjusza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Główne kierunki filozofii
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1988

Notatki na temat „Rozprawy o metodzie” pana Kartezjusza Ryszard Szopa 26 marca 2003 roku 1 Różne uwagi na temat nauk Pan Kartezjusz nie uważał się za mądrzejszego czy rozsądn...

Wykład - MANDALA 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Hinduizm
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

MANDALA 2 Hymn 12 | Do Indry Ten mędrzec-bóg, co się najpierw urodził, Co bogów swoją ogarnął potęgą, Przed którym w lęku drżą obydwa światy, Ta groźna wielkość, o ludzie, to Indra! Kto ziemię chwiejną na wieki utrwalił I błędne góry umocnił...

Wykład - Indra i Waruna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Hinduizm
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

MANDALA 4 Hymn 42 | Indra i Waruna WARUNA Moje królestwo jest wszelkiego wieku, Gdyż wszyscy wśród nas nieśmiertelni, Bogowie idą za wolą Waruny, Ja władam ludem najświetniejszej rasy! Jam król Waruna. To dla mnie pierwszego Te moce boskie by...

Wykład - Hymn 86

 • Uniwersytet Warszawski
 • Hinduizm
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Hymn 86 | Do Waruny Rozum w stworzeniach jest wielkością tego, Kto ugruntował dwa szerokie światy, Odsunął niebo wysokie, olbrzymie, A później słońce - i rozpostarł ziemię. Ja tak mówiłem do samego siebie: "Kiedyż się znowu zbliżę do Waruny"? Czy mą ofiarę przyjmie on bez gniewu? I...

Wykład - Hymn 16

 • Uniwersytet Warszawski
 • Hinduizm
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Hymn 16 | Pieśń pogrzebowa Nie pal go, Agni, nie susz go płomieniem, Nie skwiercz mu skóry ani skwiercz mu ciała, Lecz kiedy stlisz go, wielki istot znawco, Do ojców wówczas zaprowadź go prędko! Gdy go już całkiem stlisz, o istot znawco, Oddaj w opiekę go ojcom umarłym, Kiedy odejdzie w to króle...