Uniwersytet Warszawski - strona 338

Wykład - Podstawy polityki społecznej UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejska polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Podstawy polityki społecznej UE Organizacje ponadnarodowe W powojennej historii Europy, mamy do czynienia z kilkoma podstawowymi organizacjami ponadnarodowymi zajmującymi się szeroko rozumianą polityka społeczną. Politykę społeczną rozum...

Wykład - Przełom reformacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejska polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Przełom reformacji: W tym sensie protestantyzm odchodził od idei Caritasu i humanitaryzmu, niepowodzenia innych mogły być świadectwem ich niechrześcijańskiego życia, żyjący w ubóstwie byli świadectwem, że Bóg o nich zapomniał. Wytworzenie i życie w...

Wykład - Diatryby

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Epiktet - „Diatryby” „Diatryby” ani „Encheiridion” nie zostały spisane przez Epikteta, który chciał się trzymać sokratejskiego modelu filozofowania. Spisał je słuchacz Epikteta, historyk Flavius Arrianus. „Diatryby” są wiernym odzwierciedleniem my...

Wykład - Enneady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Plotyn - „Enneady” Pierwsza hipostaza: Jedno Plotyn wprowadził ogromną zmianę do metafizyki zarówno platońskiej, jak i arystotelesowskiej - na nowo zbudował metafizykę klasyczną. Bez dostrzeżen...

Wykład - Fajdon

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Platon - „Fajdon” III, 60B-C - Sokrates zauważa nierozłączność przyjemności i przykrości; jedna z nich zawsze pociąga za sobą drugą. IV, 60E - Sokrates, ilokrotnie robił coś pod przymusem wewnętrznym, tylokrotnie był skłonny odczuwać to jako służbę, poddanie się nakazowi; poczucie to jest właściwe...

Wykład - Fajdros

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1554

Platon - „Fajdros” IV, 229C-230A - Sokrates przedstawia swój stosunek do wierzeń religijnych. Z jednej strony lgnie do tych ładnych i miłych, z drugiej - nie może tolerować tych złych i głupich. Akceptuje racjonalistyczne ich interpretacje, sam zaś woli skupić się na zbadaniu natury człowieka, niż ...

Wykład - List siódmy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Platon - „List siódmy” 325A-326B - Platon: o procesie i śmierci Sokratesa, jego własna reakcja - zwątpienie w politykę, do której garnął się w młodości. Uważa, że wszystkie współczesne mu państwa źle się rządzą. Jedynym ratunkiem wydaje się dojście do władzy filozofów, którzy wiedzą, czym jest spra...

Wykład - Metafizyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Arystoteles - „Metafizyka” (księgi: IV, VI, VII, VIII, IX, XII) Pojęcie i cechy charakterystyczne metafizyki Każda nauka zajmuje się w jakiś sposób przyczynami i zasadami. Arystoteles podzielił nauki na trzy działy. Nauki praktyczne poszukują wiedzy, aby za jej pomocą osiągnąć doskonałość moralną....

Wykład - O duszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Arystoteles - „O duszy” Arystotelesowska koncepcja duszy Arystotelesowska fizyka nie bada tylko przyrody i jej ogólnych zasad, lecz także poszczególne rodzaje bytów nieożywionych i ożywionych. Szczególnie duży nacisk kładzie Stagiryta na rodzaj drugi. Byty ożywione różnią się od bytów nieożywiony...

Wykład - O naturze rzeczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Lukrecjusz - „O naturze rzeczy” Lukrecjusz urodził się i żył w I wieku przed Chrystusem. Od świętego Hieronima można się dowiedzieć, że Lukrecjusz oszalał i swój poemat napisał podczas przebłysków świadomości. Popełnił samobójstwo. Badacze uważ...