Uniwersytet Warszawski - strona 337

Wykład - źródła informacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

1p. Źródła informacji (fundamentalne) - Art.41 Karty praw podstawowych UE - każdy obywatel ma prawo do tzw. dobrej administracji - EKDA - Europejski Kodeks Dobrej Administracji. - Art.7 konstytucji - wszystkie organy działają zgodnie z prawem -Art.151 Ogólne zasady dotyczące administracji Leg...

Wykład - empiria w zakresie Etyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

EMPIRIA w zakresie Etyki - czyli metoda prób i błędów. IMPERATYW ETYCZNY (imperatyw kategoryczny Kanta): Postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania przez twoją wolę miał...

Wykład - Intelektualizm Sokratesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Intelektualizm Sokratesa - Intelektualizm etyczny - pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czynić źle - jeśli zatem źle postępuje, oznacza ...

Wykład - Kantowskie imperatywy etyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

KANTOWSKIE IMPERATYWY ETYCZNE: Budząc studenta nauk humanistycznych o 3 nad ranem możemy oczekiwać, że na nasze żądanie zacytuje słynną kantowską maksymę: "Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie." To niebo rozciągało się nad Kantem prawie takie samo jak nad nami, bowiem

Wykład - początki etyki zawodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 483

1. Starożytność 1.1. Sokrates Sokrates, podobnie jak większość ludzi jego epoki, zajmował się tylko człowiekiem. Zajmował się jak podaje Arystoteles jedynie sprawami etycznymi, całą zaś przyroda nie zajmował się wcale.1 Poglądy etyczne Sokratesa można wyrazić w 3 punktach: 1. Cnota jest dobrem...

Wykład - wartości etyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

WARTOŚCI UTYLITARNE Nie spos prowadzić wspłześnie dyskusji o wartościach pomijając zagadnienie wartości utylitarnych. Z wartościami tymi związanych jest wiele problem. Poczynając od ogromnych trudności z podaniem ich definicji, na ustaleniu do jakiej dyscypliny nauki naleŻą kończąc. Zadanie ko...

Wykład - Doktryna socjalna Kościoła Katolickiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejska polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Doktryna socjalna Kościoła Katolickiego -powstała w XIX wieku w wyniku bezpośredniej konfrontacji Ewangelii i jej wymogów etycznych z problemami społecznymi zrodzonymi przez industrializację. W świecie industrialnym narastał konflikt między kapitałem a światem pracy, Wiek XX urzeczywistnieniem dąże...

Wykład - historia pomocy człowiekowi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejska polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

HISTORIA POMOCY CZŁOWIEKOWI świat Anno Domini 2010: (Wszystkie modele odnoszą się bezpośrednio bądź pośrednio do rozważań o charakterze społeczno- ekonomicznym ) Kapitalizm klasyczny- neoliberalny(USA) (USA - 50 mln nie ma ubezpieczeń. Punktem odniesienia / wzorcem jest Europa i jej rozwiązania soc...

Wykład - Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejska polityka społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 770

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ (UJECIE PRAKTYCZNE) Modele są odzwierciedleniem stanów/ sytuacji idealnych. Ich powtarzalność jest zależna od kryteriów decydujących o kwalifikacji do poszczególnych typów „idealnych”. Reformy BISMARCKA (manifestem z 17 listopada 1881 roku cesarz Wilhelm I ogłosił „przyj...

Wykład - Od Prometeusza do Chrystusa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejska polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Od Prometeusza do Chrystusa… Starożytna Grecja: Idea socjalna od powstania miast-państwa, hierarchizują się stosunki społeczne w podziale pracy Ludzie polis- tworzyli więzi wspólnie rozwiązując problemy Miasto i otaczające je osiedla - tworzyły swoistą całość Różnicowanie wolności na miejską i wi...