Uniwersytet Warszawski - strona 333

Historia książki - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Tytuł w oryginale lub nadany przez bibliografa. Odnotował incipi, czyli pierwsze słowa tekstu podawał objętość (liczbę wierszy), liczbę woluminów, na którym tekst był utrwalony, jeśli zachodziła taka potrzeba bibliograf zawierał adnotacje dotyczące autorstwa czy identyfikującą inne wydania, inne kop...

Historia książki - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

I w. p. n. e. - najważniejsze świadectwa, mówiące nam o tym, że książka i księgozbiór stał się znacznikiem prestiżu społecznego, zwłaszcza wśród arystokracji, a czym świadczą ówczesne poświęcone architekturze. Zajmując się budownictwem znajdował swoje miejsce przy budowie bibliotek prywatnych. Księg...

Historia książki - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Kultura mnichów bazyliańskich VI-VII w.; zachowane kilkanaście tysięcy kodeksów; klasztor Studion w Konstantynopolu - bardzo ważny klasztor. Opat Teodor (VIII-IX w.) zw. Studystą - opracował specjalne reguły, zbiór przepisów pracy w skryptorium klasztornym, „Traktat o kaligrafie” - świadectwo kultu...

Historia książki - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

830 r. Biblioteka Naukowa przy budynku o charakterze uniwersyteckim za panowania Abbasydów; zniszczona przez Arabów w XIII w., wedle autora dzieła o charakterze encyklopedycznym - Poranek ślepego - najwspanialsza biblioteka do XIII w. Arabska Biblioteka Fatymidów X w.; Biblioteka w Kairze - "D...

Historia książki - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Książki były składnikiem majątkowym, majątkiem zgromadzenia → skrupulatność przy inwentaryzacji → dużo pozostałości po inwentarzach klasztornych. Poza inwentarzami → katalogi → Wyspy Brytyjskie. Oprócz dokumentacji bibliotecznej → fragmenty księgozbiorów średniowiecznych. Dużo informacji o ówczesnej...

Historia książki - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Po 1400 r. biblioteki przy wydziałach (collegiach, bursach) uniwersytetów. Największy księgozbiór → Collegium Maius (Collegium Mniejsze → teologia i humanistyka). Główny księgozbiór uniwersytecki; od XVI wieku jako główna biblioteka; od XVIII wszystkie księgozbiory uniwersyteckie. Charakter zorganiz...

Historia książki - wykład 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Na terenach współczesnej Polski → drukarze wędrowni. Kaspar Strauberg → 1474 r. → publikacja kalendarza w języku łacińskim 1475 r. → otwarcie warsztatu Kaspala Elina we Wrocławiu Konrad Baumgerntern → Gdańsk Wszyscy byli Niemcami. DRUKARSTWO POLSKIE - XVI WIEK Stałe oficyny → Jan Haller; Krakó...

Dramat romantyczny - Teatr

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274

Podstawowe idee dramatu romantycznego: postaci z ludu, łatwe do scharakteryzowania jednolite charaktery tło historyczne odzwierciedla obyczajowe dramat wielkich namiętności, okrucieństwa, zbrodni akcja pełna dużych przeciwieństw Wpływ na rozwój teatru: większa

Fiodor Dostojewski.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Fiodor Dostojewski: jego twórczość jest niemożliwa do podrobienia poszukiwał sytuacji ostatecznych dla bohaterów, by demaskować ludzi zacieranie różnic między jawą i snem bohaterowie bardzo specyficzni techniki z różnych gatunków np...

Friedrich Schiller.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

Friedrich Schiller: widać, że jego sztuki pisane są ręką obserwatora zachowań człowieka i ewolucji narzędzi teatru ukazywał historię tak, jak ją widział uciekał od szablonów nawiązywał do tradycji grackiej (bohater wyrazisty, osamotniony) jego sztuki cechował rozmach i siła studia nad psycholo...