Uniwersytet Warszawski - strona 329

Język prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1022

Rozdział V Język prawa Rodzaje wypowiedzi Mówiąc o prawie jako zjawisku językowym mamy na względzie zespół wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych na ogół w formę pisemną i posiadających szczególną strukturę wewnętrzną a także związanych z innymi rodzajami wypowiedzi. Rodzaje wypow...

Zagadnienia z Historii Społecznej Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Historia Społecznej Europy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1029

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek Pytania na egzamin z Historii Społecznej Europy Skutki zmian w rolnictwie europejskim. Charakterystyka społeczeństwa wielkomiejskiego. Formy koncentracji kapitału i kapitał monopolistyczny. Zmiana społecznej roli kobiety. Organizacja społeczeństwa w państwie total...

Nauka o Państwie i Polityce - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1400

Easton określił politykę jako "autorytatywną alokację wartości". Mial przez to na myśli, że polit. obejmuje rożnorodne procesy, przez które rząd odpowiada na naciski szeroko pojętego społeczeństwa ,szczegolnie w drodze alokacji zyskow, nagród lub kar Crick koncepcji polityki jako sztuki...

Wieloznaczność terminu „prawo”

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo w znaczeniu prawniczym
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218

Wieloznaczność terminu „prawo” PRAWO W ZNACZENIU PRAWNICZYM Sformułowanie jednoznacznej definicji prawa, możliwej do zaakceptowania dla przedstawicieli wszystkich kierunków jest niemożliwe. Tym bardziej, że główne koncepcje prawa nie występują dzisiaj w swojej czystej formie. Prawnicy europejscy a...

Podstawowe koncepcje prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawowe koncepcje prawa
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4914

Podstawowe koncepcje prawa Podstawowe koncepcje, koncepcje prawonaturalne, pozytywizm prawniczy, koncepcje realistyczne, hermeneutyczne, argumentacyjne i komunikacyjne. PODSTAWOWE KONCEPCJE PRAWA Przyjęta koncepcja prawa ma istotny wpływ na szczegółowe rozwiązania: zasady jego tworzenia, sposoby i...

Formy uczestnictwa obywateli w wydarzeniach rewolucyjnych - Gwardia Na...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Formy uczestnictwa obywateli
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1715

Temat: Formy uczestnictwa obywateli w wydarzeniach rewolucyjnych. Wstęp krótkie przedstawienie obrazu Francji od momentu jej powstania tj. 843r. do wybuchu rewolucji francuskiej tj. 1789r. czyli kurwa monarchia, monarchia i jeszcze raz monarchia i potem wielkie jeb i rewolka podział społeczeństwa...

Referat o rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Rewolucja francuska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2681

Temat mojej pracy brzmi: „Społeczeństwo francuskie przed i po rewolucji”. Rewolucja francuska 1789 roku wywarła olbrzymi wpływ na historię Francji. W jej konsekwencji zaszły znaczące zmiany w obrazie społeczeństwa francuskiego. Najpoważniejszą z nich był między innymi kres feudalizmu. Francja sprz...

Historia książki - Estienne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Estienne'owie Pierwsza oficyna powstała w Paryżu w 1470 r. W 1500 r. działało już około 70 drukarni. Estienne'owie była to rodzina francuskich drukarzy, paryskich i genewskich wydawców.  Henryk I Estienne (ok. 1460 - 1520)

Gutenberg i początki druku.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

Johannes (Jan) Gutenberg i początki ery druku Wstęp Chińczycy Przed okresem dynastii Han (206 p. n. e. - 220 n. e.) stosowano pieczęcie Czynnikiem szybkiego rozwoju druku był rozwój pisma (ok. 2 poł. I w. p. n. e.) Około VI w. n. e. używano drewnianych stempli do odbijania wzorów na jedwabiu i ...

Historia książki - judaizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Tora (hebr. wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo): - to pięć pierwszych ksiąg Biblii - najważniejsza, święta księga Judaizmu - zawiera pełnię Bożego objawienia - podaje 613 przykazań Miszna (hebr. powtarzanie, badanie): - rabiniczny tekst zawieraj...