Uniwersytet Warszawski - strona 322

Procesy Integracyjne w Europie - opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 791

PIWE 1 W czym tkwiła słabość projektów i praktycznych działań integracyjnych w Europie od średniowiecza do czasów współczesnych (przykłady)? Słabość tkwiła w tym, że początkowe koncepcje zjednoczeniowe były bardzo ogólne i wysuwali je władcy, dążący jedynie do rozszerzenia swoich wpływów. Pod koni...

Ustrój w przyszłości - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Unia Europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

2.Jaki ustrój Unii Europejskiej w przyszłości? 2)UE - organizacja międzypaństwowa czy państwo ponadnarodowe i stosunek Polski do tego tematu Rozważając nad ustrojem Unii Europejskiej w przyszłości, należy zacząć od krótkiego zastanawiania się nad istotą takich ustrojów jak organizacja międzypaństw...

Nowożytność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Prof. Franciszek Gołembski - Historia Filozofii 3 3. FILOZOFOWIE NOWOŻYTNI 1) BACON (XVI-XVII WIEK) uchodzi za jednego z twórców nowożytnej koncepcji nauki twórca teorii indukcji eliminacyjnej jeden z twórców empiryzmu FILOZOFIA PRZYRODY WG BACONA Bacon dokonuje dwóch podziałów filozofii przyr...

Starożytność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Prof. Franciszek Gołembski - Historia filozofii 1 1. FILOZOFOWIE STAROŻYTNI I. FILOZOFIA PRZEDSOKRATEJSKA 1) PITAGORAS Twórca szkoły pitagorejskiej „Psyche” - dusza, podstawą twierdzeń, jej oczyszczenie prowadzi na wyższy poziom i ...

Świat łaciński związany z Rzymem - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Świat łaciński związany z Rzymem Wschód związany z Grecją → punkt, który doprowadził do ostatecznego rozdziału to języki (łacina+greka) Spór natury politycznej: wykorzystywanie dawnej wspólnoty do odtworzenia terytorialnego i strukturalnego zasięgu Cesarstwa Rzymskiego Kościół wschodni nigdy nie...

Diaspory, pogranicza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

8. Narodowo-etniczne oblicze współczesnej Europy cz.3: nomadowie, diaspory, narody pogranicza Europy Żydzi, Cyganie/Romowie Narody i grupy etniczne Kaukazu (2 przykłady do wyboru przez grupę): Cz...

integracja europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

SIKE 1 Starożytny Egipt: → zachód: w sensie kulturowym, gospodarczym na wyższym poziomie → wschód Rumunia: → nawiązuje do pierwiastka rzymskiego → w okresie rzymskim terytorium obecnej Rumunii zamieszkiwali GETODAKOWIE : zostali podbici przez Rzymian (skutek: romanizacja getodaków) → w okresie...

Migracje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

11. Migracje Migracje przymusowe i dobrowolne w XX i XXI w. Deportacje, przesiedlenia po II wojnie światowej, np. wysiedlenia Niemców, migracje wewnętrzne i zewnętrzne ludności w Polsce. Migracje Migracja to zmiana granic Powodem migracji była eksterminacja, tworzenie państw narodowych Po II W...

mniejszości i nacjonalizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

. Pojęcia pokrewne: mniejszości i nacjonalizm. Egzemplifikacja mniejszości: Etnicznych Językowych- szwedzkojęzyczni Finowie, Alzatczycy Ruchy nacjonalistyczne we współczesnej Europie na przykładzie: Irlandii, Walii. Grupa etniczna- brak jedności politycznej, zajmuje zwarte terytorium, kształtuj...

Państwo narodowe w integrującej się Europie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

5. Państwo narodowe w integrującej się Europie. Wybrane przykłady państw narodowych w XXw.: Nowych (np. Ukraina, Bialoruś, Słowacja i.in.) Odrodzonych (np. Czechy, Słowenia) Rozpad postsocjalistycznych państw federalnych: Model konfliktowy: dezintegracja Jugosławii, rozpad ZSRR Podział pokojow...