Uniwersytet Warszawski - strona 321

Współczesne ruchy społeczne - femistki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1820

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 6 - FEMINISTKI I INNE RUCHY NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KULTUROWE SYGNALIZATORY PŁCI Różnice biologiczne Różnice psychologiczne Strój podkreśla różnice w budowie ciała Postrzeganie płci w drugim osobniku - może być ważniejsze od innych cech osobniczych...

Współczesne ruchy społeczne - populiście - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1442

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT - 4 - POPULIŚCI POJĘCIE POPULIZMU Klasyczna definicja: populizm jest to przyrzekanie spełnienia nieracjonalnych żądań pewnych warstw lub odłamów społeczeństwa; schlebianie masom dla korzyści politycznej jakiegoś stronnictwa przez przypisywanie im wrodzo...

Współczesne ruchy społeczne - ruchy kibicowskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1197

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 12 - RUCHY KIBICOWSKIE GENEZA Ruch kibicowski w to oczywiście nie nowość. Jednak obecnie można zaobserwować coraz wyraźniejszy podział kibiców na poszczególne grupy. Oczywiście dane określenie grupy może być różnie interpretowane przez każdego człowieka...

Współczesne ruchy społeczne - ruchy nacjonalistyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3010

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 3 - RUCHY NACJONALISTYCZNE PROBLEMY DEFINICYJNE Jest to postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych da...

Współczesne ruchy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1652

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE PUNKT 2 - TEORIA RUCHÓW SPOŁECZNYCH POJĘCIE RUCHU SPOŁECZNEGO Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określone...

Ruchy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ruchy społeczne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2058

14. Ruchy społeczne jako czynnik zmiany społecznej 1. Ruchy społeczne: zakres pojęcia (wg A. Touraine’a) • walka – działania zbiorowe, w których chodzi wyłącznie o dystrybucję dóbr • ruch społeczny - działanie zbiorowe uwikłane w realia konkretnego społeczeństwa jako całości lub jego struktur,...

Przykładowe pytania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806

1. Wypowiedzi performatywne a koncepcja aktów lokucyjnych i illokucyjnych. Co oznacza termin "perlokucja"? 2. Metajęzyk jest językiem którego stopnia? 3. Sformułuj ...

Statystyka - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

1. Suma odchyleń indywidualnych wartości cechy od średniej jest zawszerówna zerurówna jedenwartością ujemnawartością dodatniażadna z powyższych?2. Współczynnik zmienności towariancja

Europejski Bank Centralny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

INSTYTUCJE UE 21.11.2012 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 80'te XX wieku; W czerwcu 1989 r. w oparciu o raport Delorsa Rada Europejska zadecydowała, że pierwszy etap realizacji UGW rozpocznie się 1 lipca 1990 r. (tego dnia zniesiono właściwie wszystkie ograni...

Procesy Integracyjne w Europie - pytania przykładowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

4. Jaki znasz przykład "jednoczenia" Europy za pomocą siły? Wskaż i opisz. Europa wg Hitlera III Rzesza - tereny Niemiec, Austrii i Czechosłowacji(tereny rdzenne); Rasa panów - tworzenie przestrzeni życiowej; Podział wpływów; Brak konfliktu z faszystowskimi Włochami zainteresowanymi p...