Uniwersytet Warszawski - strona 316

Ekonomia - Rozwinięcie teorii podaży - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 8. ROZWINIĘCIE TEORII PODAŻY: KOSZTY A PRODUKCJA Przedsiębiorstwa nie zawsze zaprzestają produkcji, kiedy pojawiają się straty. Niekiedy oczekują one, że popyt wzrośnie lub, że jeśli będą miały dość czasu, to obniżą koszty produkcji na tyle, aby przywrócić zyskowność prod...

Ekonomia - Rynek Pracy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 11. ANALIZA RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI: RYNEK PRACY. -popyt na rynkach czynników produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popytu na produkty, do wytwarzania, których te czynniki są używane -aby stwierdzić jak duży będzie popyt przedsiębiorstwa na czynniki prod...

Ryzyko w działalności gospodarczej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 14. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Główne zagadnienia: w jaki sposób istnienie ryzyka wpływa na nasze postępowanie? jak zmieniały się instytucje ekonomiczne, aby ułatwić życie w warunkach ryzyka? 14.1 Indywidualne postawy wobec ryzyka. Gra uczciwa- w tym przypadku...

Struktura rynku i konkurencja niedoskonała - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 10. STRUKTURA RYNKU I KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA STRUKTURA RYNKU-opis zachowań kupujących i sprzedających na tym rynku. Określa liczbę podmiotów na rynku oraz ich zachowania. 4 modele struktur rynkowych: Konkurencja doskonała(rozdz.8), Konkurencja niedoskonała: konkurenc...

Teoria wyboru konsumenta - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 6. TEORIA WYBORU KONSUMENTA Zasady wyboru konsumenta Model składa się z czterech elementów charakteryzujących konsumenta i jego otoczenie rynkowe. Są to: -dochód konsumenta -ceny poszczególnych dóbr -gusty konsumenta -założenie behawioralne, zgodnie, z którym konsume...

Ekonomia - Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodoweg...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 20. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia -nie traktuje o szczegółach gospodarki, lecz o ogólnym jej obrazie. Makroekonomia zajmuje się głównie powiązaniami miedzy różnymi częściami gospodarki, opiera się ona na innego rodzaju uproszcz...

Ekonomia - Wzrost gospodarczy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 30. WZROST GOSPODARCZY Podstawowe pojęcia: WZROST GOSPODARCZY- wzrost realnej produkcji społecznej WIEDZA TECHNICZNA- wiedza o metodach wytwarzania + praktyczne umiejętności i kwalifikacje (know-how) WYNALAZKI- zastosowanie nowej wiedzy w procesach produkcyjnych (nowe ...

Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 7. ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Pytania ważne dla przedsiębiorstw: jak, przy danych rozmiarach produkcji, kształtują się koszty wytwarzania oraz ile wyniesie utarg (przychody) za sprzedaży? Koszty wytwarzania (przy każdych rozmiarach produkcji) zależą od: zas...

Makroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

Dr Łukaszewicz - Makroekonomia Makroekonomia Makroekonomia-zajmuje się analizą całej gospodarki. Bada wyniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych jak globalna produkcja, podaż, popyt, poziom ich cen, zatrudnienie, inwestycje, dochody i wydatki budżetu państwa. Produkt krajow...

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

Dr Łukaszewicz - Mikroekonomia Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o procesach gospodarczych. Przedmiotem zainteresowań ekonomii jest gospodarowanie przy ograniczonych zasobach. Zasoby gosp...