Uniwersytet Warszawski - strona 314

Totalitaryzmy i autorytaryzmy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1015

„Totalitaryzmy i Autorytaryzmy - podobieństwa i różnice” Zwycięstwo aliantów w I wojnie światowej oznaczało niewątpliwy triumf demokracji. Uznano demokratyczną zasadę samostanowi...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

Stosunki prawne Stosunki prawne to takie działania, w których zachowania jednej strony wywołują reakcję innej strony i podlegają kontroli norm społecznych (np. prawnych). Stosunek prawny opisuje zależności pomiędzy podmiotami prawa. Jest to raczej pojęcie języka prawniczego, choć występuje też w

Europa pod rządami Hitlera - system okupacyjny, kraje sojusznicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1680

WSTĘP Druga Wojna Światowa, toczona w latach 1939 - 1945, była największą i najkrwawszą wojną w dziejach ludzkości. W tym globalnym konflikcie wzięło udział 61 państw, a liczba zmobilizowanych żołnierzy wyniosła 110 milionów. Życie straciło 46 milionów wojskowych i cywilów. SYSTEM OKUPACYJNY ZSRR...

ruch oporu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Wstęp: Mianem ruchu oporu określa się walkę społeczeństwa znajdującego się pod okupacją lub społeczeństwa w państwie totalitarnym przeciwko władzom okupacyjnym i ich administracji lub przeciwko reżimowi totalitarnemu. Walka tego rodzaju miała miejsce w czasie II wojny światowej. Nazwa ta narodziła ...

Kapitał ludzki, związki zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 12.KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRYMINACJI I ZWIĄZKI ZAWODOWE. -ludność kolorowa zarabia mniej nawet po uwzględnieniu różnic w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jest to ewidentny dowód dyskryminacji na rynku pracy -w gałęziach o stuprocentowym udziale pracowników fizycznych...

Ekonomia - Konkurencja doskonała i pełny monopol - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 9. KONKURENCJA DOSKONAŁA I PEŁNY MONOPOL : SKRAJNE PRZYPADKI STRUKTURY RYNKU Gałąź- zbiór wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt Wielkość produkcji gałęzi to suma produkcji wszystkich prz...

Makroekonomia gospodarki otwartej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 29. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ makroekonomia gospodarki otwartej - analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają transakcje z zagranicą. Przy formułowaniu założeń polityki makroekonomicznej w krajach o gospodarce otwartej dominującą rolę odgrywają różne uwarunk...

Makroekonomia stan obecny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 32. MAKROEKONOMIA - STAN OBECNY Treść: przedstawienie głównych, konkurujących ze sobą poglądów w makroekonomii oraz ich konsekwencji dla polityki gospodarczej Główne zagadnienia: problemy, w przypadku, których różnice poglądów prowadzą do znacznie odbiegających od siebie...

Międzynarodowy system walutowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 34. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY I FINANSE MIĘDZYNARODOWE Kurs walutowy - cena równowagi, po której są dokonywane transakcje wymienne pomiędzy dwiema walutami krajowymi na rynku walutowym. ( stosunek waluty zagranicznej do krajowej) - popyt na walutę krajowa wynika z c...

Nacjonalizacja i prywatyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 18. NACJONALIZACJA I PRYWATYZACJA Nacjonalizacja-przejęcie przedsiębiorstw prywatnych przez sektor publiczny. Prywatyzacja-sprzedaż firm będących własnością publiczną sektorowi prywatnemu. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwa państwowe powinny ustalać ceny na poziomie sp...