Uniwersytet Warszawski - strona 310

Polska w procesie integracji europejskiej - przystąpienie Polski do UE...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 31.11.2012 ROZDZIAŁ V PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kopenhaga - symbol (kryteria kopenhaskie - Polska musiała je spełnić aby wejść do UE) Traktat akcesyjny - nowe warunki funkcjonowania państwa Przekazanie niektórych kompetencji na rzecz ws...

Polska w procesie integracji - stosunek polaków do integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 24.10.2012 ROZDZIAŁ III Stosunek polaków do integracji Przed rozpoczęciem negocjacji wysokie poparcie; nasze myślenie o integracji było idealistyczne, mityczne; bogaty klub państw, który miał pomagać Polsce W trakcie negocjacji akcesyjnych spadek; już wi...

Polska w procesie integracji - Trybunał Sprawiedliwości UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ POLSKIE SĄDY I TRYBUNAŁY W UNII EUROPEJSKIEJ 14.11.2012 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE Trybunał Sprawiedliwości - jeden z trzech organów sądowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powołany na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wer...

Wskaźniki społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE POWINNY:  Dotyczyć dziedzin najważniejszych dla poziomu i jakości życia społeczeństwa  Opisywać skutki polityki społecznej i gospodarczej bazując na istniejących, prawdziwych i dostępnych danych  Pokazywać efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji a także nakłady na...

Polityka społeczna - szkolnictwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

POLITYKA SPOŁECZNA Szkolnictwo: Reformy oświatowe: Do '88 - kontrola państwa nad oświatą 88 - 99 - decentralizacja, doskonalenie kadry 1996 - 2010 - tworzenie standardów osiągnięć prywatyzacji. W Europie odejście od standardów na rzecz ram kwalifikacji.

Rodzina jako podstawowa komórka - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Rodzina - podstawowa komórka Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej jest:  Małżeństwo z dzieckiem  Konkubinaty (rodzice z dziećmi)  Jeden rodzic z dzieckiem (samotny ojciec, matka)  Funkcje rodziny wynikają z decyzji zachowań. Rodzina jest chroniona prawnie już w Konstutucji. ,,Małżeń...

Demografia - problem ludnościowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

05.12.2012 PROBLEM LUDNOŚCIOWYCH W SKALI GLOBALNEJ  Przede wszystkim na współmierności rozwoju lidnościowego i gospodarczego KONFERENCJE LUDNOŚCIOWE ONZ  Pierwsza odbyła się w 1927 roku- pod auspicjami Ligi Narodów, kolejne w latach 1954 ...

Przejęcie demograficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

28.11.2012  Czterofazowy model przejścia demograficznego (rozpoczynamy od wysokiej dzietności i wysokiej umieralności, a kończymy na niskiej dzietności i małej umieralności - ludzie dłużej żyją  Modernizacja pozwala na lepsze, efektywniejsze wykorzystanie środowiska, co powoduje wzrost liczby lud...

Rejestry ludności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Demografia Bierzące rejestry ludności: -Ewidencja związana z meldunkiem -Rejestry małżeństwa Spis ludności ( pierwszy Szwecja. W Polsce 1921) -powszechny * Ludność stała ta, która stale zamieszkuje . Zameldowani, którzy są na miejscu podczas przeprowadzenia badania *Ludność faktycznie zamieszk...

Demografia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

21.11.2012 Podstawowe źródło: GUS - ludność Marek Okólski ,,DEMOGRAFIA" POJĘCIA, TEORIE DEMOGRAFICZNE Będzie test, 15 minut, kilka pytań liczbowych o ane najbardziej aktualne, trzeba będzie wskazać wartość dobrą. Będą pytania prawda/fałsz, definicje (połączyć z opisami), zdania z lukami, itd...