Uniwersytet Warszawski - strona 309

Polska w procesie integracji - Budżet

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Budżet ue: polityka rolna największa część wydatków Unia europejska Art.49.TUE Art. 2. TUE - europejskość - demokracja - prawa człowieka - prawa mniejszości - praworządność - spełnienie odpowiednich warunków m.in. gospodarczych Proces Akcesyjny: Złożenie wniosku na ręce rady UE przez państ...

Polska w Procesie Integracji - Partie polityczne względem UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Partie polityczne względem UE Kolektywizm aksjologiczny ^ konserwatyzm PiS interwencjonizm gospodarczy Indywidualizm gospodarczy Socjalizm liberalizm SLD Ruch Palikota Indywidualizm aksjologiczny Stosunek do integracji: Przeciw Europie (federalna E)??

Polska w Procesie Integracji - referenda akcesyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

REFERENDA AKCESYJNE Rola i znaczenie: Odwoływanie do referendów ze względu na legitymizowanie działań podjętych przez rządy a dotyczące kwestii bardzo istotnych wiążących się ze zmianami w suwerenności państwa. Referendum stosowane jest w dwóch przypadkach: W momencie przystępowania państwa do U...

Polska w Procesie Integracji - Stosunek polaków do integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Stosunek polaków do integracji Przed rozpoczęciem negocjacji wysokie poparcie; nasze myślenie o integracji było idealistyczne, mityczne; bogaty klub państw, który miał pomagać Polsce W trakcie negocjacji akcesyjnych spadek; już wiedzą, co to unia, nie jest to instytucja, która jest tylko, aby pomag...

Polska w Procesie Integracji - Uwarunkowania tworzenia polskiej polit...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Uwarunkowania tworzenia polskiej polityki integracyjnej EWWiS 1952 EWG 1958 cel: osiągnięcie unii celnej Wspólna polityka handlowa od 1970r Okres bezumowny od 1974r do 1988( RWPG uznała wspólnotę europejska, jako podmiot prawny, podpisanie wspólnej deklaracji miedzy EWG a RWPG, państwa wschodnie ...

Polska w procesie integracji europejskiej - układ europejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 17.10.2012 ROZDZIAŁ II Układ europejski= umowa stowarzyszeniowa (Polski z UE) Październik 1989 polska delegacja rządowa udaje się na nieoficjalne rozmowy do Brukseli Kwiecień 1989 Polacy zaczynają prace nad umowa stowarzyszeniowa. ( Odpowiedzialne osoby...

Polska w procesie integracji europejskiej- integracja Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - konw. 10.10.2012 UWARUNKOWANIA INTEGRACJI POLSKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI Integracja Polski ze wspólnotami powiodła się dopiero po zażegnaniu konfliktu zimnowojennego i Zachód - Wschód Jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową to faktycznie przesłanka...

Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karol Kostrzębski
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ VI 07.11.2012 POLSKA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Parlament Europejski reprezentuje obywateli Unii Europejskiej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, popularnie nazywani eurodeputowanymi, są wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez ...

Polska w procesie integracji europejskiej - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karol Kostrzębski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PREZENTACJA 07.10.2012 SLAJD 2 AGENCJE, są to wyodrębnione strukturalnie ciała, które formalnie nie należą do instytucji lub organów traktatowych (nie są w Traktatach w ogóle wymieniane). Mają one osobowość prawną, dysponują własną administracją i kompet...