Uniwersytet Warszawski - strona 308

Traktat z Maastricht - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 476

PROCESICZKI TRAKTAT Z MAASTRICHT utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej (kohezji), utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej; wprowadzenie wspólnej waluty euro od 1 styczni...

Procesy integracyjne w Europie - armia europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE TEMAT V - C.D. Armia europejska, koncepcja utworzenia ponadpaństwowych sił zbrojnych, w skład których wchodziłyby jednostki wojskowe z wielu państw europejskich podlegające ponadnarodowemu dowództwu. Podstawowe cele stworzenia armii europejskiej to: pogłębiona integr...

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Dr Justyna Miecznikowska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 518

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE TEMAT III - IV POWSTANIE EUROPEJSKIEJ WSPÓNOY WĘGLA I STALI Jest to funkcjonująca w latach 1952 - 2002 międzynarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało integrację gospodarczą Europy. Obecnie jej kompetencje posiada Unia Europejska. Jej głównym...

Procesy integracyjne w Europie - modele i specyfika polityk europejski...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 567

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE TEMAT X - MODELE I SPECYFIKA POLITYK EUROPEJSKICH POLITYKA EUROPEJSKA FRANCJI W ciągu pierwszych miesięcy prezydentury Sarkozy'ego, można zauważyć, że polityka Francji na forum UE uległa tylko ograniczonym zmianom, będącym rezultatem nowych uwarunkowań wewnętrznych ...

Procesy integracyjne w Europie - referat Francja Charlesa de Gaulle'a

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE Prezentacja: Francja Charles'a de Gaulle'a Na początek chciałam przytoczyć pojęcie tzw. gaullizmu, które dla niektórych oznacza określoną wizję państwa, władzy i polityki, idea niezależności i wielkości Francji. Dla innych natomiast gaullizm to głównie postać Charle...

Procesy integracyjne w Europie - wertykalny wymiar procesu integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1022

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE TEMAT VIII - WERTYKALNY WYMIAR PROCESU INTEGRACJI KRYZYS LAT 80 - TYCH ,,EUROSKLEROZA” EUROSKLEROZA - oznacza stagnację, inflację i bezrobocie, które nastąpiło po kryzysie gospodarczym w 1973 roku. Euroskleroza trwała aż do lat 1980. Ponieważ państwa członkowskie dz...

Procesy integracyjne w Europie- paneuropa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 658

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE 2. PANEUROPA W 1983 roku minęło 60 lat od powstania ruchu na rzecz zjednoczenia Europy, zwanego ruchem paneuropejskim. Jego twórcą, a zarazem autorem doktryny, na której został on oparty, był Richard Coudenhove-Kalergi. Coudenhove-Kalergi był Austriakiem, politykiem ...

Polska w procesie integracji europejskie - polscy delegaci - omówienie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

POLSCY DELEGACI W INSTYTUCJACH UE Urzędnicy nie mają prawa reprezentować interesów swojego państwa w instytucjach bądź agencjach UE. PARLAMENT 2004-2009 Wybory 2004: Brak pomysłów, jakie kryteria mieliby spełniać kandydaci Nie wiadomo było, czym się zajmuje PE Wybrano 54 osoby, które reprezent...

Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kostrzyński
 • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

POLSKA W PROCESIE INTEGFRACJI EUROPEJSKIEJ 24.10.2012 ROZDZIAŁ IV Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 31 marca 1998 roku. Podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy tzw. screening, polegał na dwustronnym i wielostronnym przeglądzie ustawodawstwa, które obowiązywało w poszczególnych sektorach gospo...