Uniwersytet Warszawski - strona 294

note /search

Wykład - uchodźcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

UCHODŹCY Uchodźca - (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekona...

Wykład - witalizm demograficzny a teoria ludnościowa socjalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

WITALIZM DEMOGRAFICZNY A TEORIA LUDNOŚCIOWA SOCJALIZMU   witalizm demograficzny: to najstarszy proces demograficzny (starożytność) uznaje potrzebę wzrostu ludności, jako środka ekspansji terytorialnej i dyfuzji społecznej   XVI-XVII w.- witalizm demograficzny był doktryną polityczną (im więcej ...

Wykład - zadady budowy i interpretacji podstawowych wskaźników demogra...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

ZASADY BUDOWY I INTERPRETACJI PODST. WSKAŹNIKÓW DEM.   wskaźniki demograficzne pełnią funkcję analogiczną do ogólnych charakterystyk zbiorowości statystycznych   ogólny wzór współczynników demograficznych: W= F/L * C F= ogólna liczba faktów, które są badane L= średnia liczba badanej ludności ...

Wykład - Zasady budowy i interpretacji podstawowych wskaźników demogra...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Zasady budowy i interpretacji podstawowych wskaźników demograficznych. Wskaźnik (współczynnik) demograficzny: Wskaźnik ogólny Wskaźnik cząstkowy - w odniesieniu do mniejszych zbiorowości Wskaźnik natężenia i struktury Wskaźnik Demograficzny: WD = F/ł * c (WD - wskaźnik demograficzny; F - fakty; ł -...

Wykład - Zmiany w natężeniu umieralności niemowląt w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

ZMIANY W NATĘŻENIU UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE   Noworodki-dzieci w wieku do 28dni. Niemowlęta-dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia   Roczny współczynnik zgonu niemowląt: liczba zgonów poniżej 1 roku życia / liczbę żywych urodzeń wśród ludności danego obszaru w ciągu tego samego roku. w...

Wykład - zmiany w procesie zawierania małżeństw w Polsce rok 1975

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

ZMIANY W PROCESIE ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W POLSCE 1975- 2005   Wpływa na rozwody mają: -mentalność narodu, tradycje -trudność/łatwość jego uzyskania -sytuacja ekonomiczna -religia   Teoria jakości i stabilności małżeństwa-na jakość małżeństw ma wpływ wykształcenie, religia, status społeczny i ...

Wykład - Zmiany w procesie zawierania małżeństw w Polsce w latach 1975...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Zmiany w procesie zawierania małżeństw w Polsce w latach 1975- 2004 Współczynnik małżeństw i rozwodów Małżeństwa Zawarcie małżeństwa oznacza zawarcie związku między 2 osobami płci odmiennej pociągającego za sobą pewne wzajemne prawa i obowiązki. W praktyce życia codziennego powstają związki noszą...

Wykład - Dekadencja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Dekadencja: Dekadencja jest u Nietzschego fizjologicznie uwarunkowanym spadkiem energii, obniżeniem się poziomu siły i osłabieniem "woli mocy". We współczesnym świecie dostrzegał Nietzsche liczne przejawy dekadencji, w szczególności w: Chrześcijaństwie - począwszy od czasów św. Pawła (Sam...

Filozofia - spór dialektyków z antydialektykami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

2 poł. XI wieku SPÓR DIALEKTYKÓW Z ANTYDIALEKTYKAMI Dialektycy - dialektykę można stosować nie tylko w filozofii i sztukach wyzwolonych, ale i w teologii (tradycja Ojców wschodnich, „słowa rozsianego”) - „Bóg obdarzył człowieka rozumem, a więc nie może on być czymś złym”. Dialektyka - mater studi...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

1. Przedstaw główne założenia filozofii przyrody w Grecji Antycznej. Wskaż na głównych przedstawicieli tego nurtu. Wyjaśnij znaczenie terminu monizm. Podaj przykłady. 2. Przedstaw podstawowe założenia filozofii Hume'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia scientyzm. Podaj przykłady kierunków filozoficznych...