Uniwersytet Warszawski - strona 288

Wykład - Integracja walutowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Integracja walutowa - biuletyn Integracja walutowa była potraktowana ogólnikowo w TR. Nie było takiej potrzeby, bo funkcjonował system z Bretton Woods. TR - to umowa komentująca uwagę na tworzeniu wspólnego rn. M/narod syst walut is...

Wykład - Jformalne wprowadzenie Jednorodnego Rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Jakie wydarzenia należy odnotować jeśli chodzi o formalne wprowadzenie Jednorodnego Rynku? III.1985r - Komisja Wspólnot Europejskich przedst program budowy rn bez granic. Przedstaw przez J.DELLORS'A. wykazywał się on jako przewodniczący komisji systematycznością we wdrażaniu celów programu. W VI.1...

Wykład - Pierwszy istotny konflikt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Pierwszy istotny konflikt m/USA i kr członkow trwał wiele lat. Polegało to na kolejnych redukcjach stawek ze str E Zach a USA nie oskarżało ich na forum GATT. Ustalono też jednolitą nomenklaturę celną - Nomenklaturę Genewską - jednolity podział towarów na kategorie, grupy, podgrupy, branże. Na rok ...

Wykład - Propozycje etapu oświecenia XVIII w

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Propozycje etapu oświecenia XVIII w. Oświecenie różniło się od wieków średnich zasadniczo. Myślenie postępowe, rozwój intelektualny, poglądy polit, nurty liberalno-demokratyczne. Określenie new kryterium granic E - wspólny dorobek intelektualny - szukanie podstawowej jedności intelektualnej. Moty...

Wykład - Wprowadzenie do prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 364

Wprowadzenie do prawa wspólnotowego. System prawny WE obejmuje źródła prawa: Instrumenty prawa Zasady prawne Instytucje uczestniczące w procesie legislacyjnym Instytucje orzekające w tych syt gdy następuje wykroczenie wobec prawa wspólnotowego Bardziej popularnie prawo wspólnotowe określane je...

Wykład - wymiar sprawiedliwości UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i procesowe. 11.1. Ogólnie Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego - na 2 poziomach: sądowym - ETS, SPI, sądy krajowe pozasądowym - instytucje wspólnotowe: PE, Rada UE, KE, TO + Rzecznik Praw Obywatelskich + organy administra...

Wykład - teorie stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 567

TEORIA ZAŁOŻENIA PODSTAWOWA PRZESŁANKA ROZWOJU HANDLU PRZEDSTAWICIEL UWAGI Teorie przedklasyczne: koncepcja psychozy lęku przed brakiem towarów starożytni władcy dążyli do uzyskania możliwie jak największej ilości dóbr, starając się jednocześnie oferować w zamian jak najmniej dogmat słuszne...

Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU… STUDIA 19 Stosunki Miêdzynarodowe – International Relations Nr 3–4 (t. 30)/2004 ISSN 0209-0961 JANUSZ SYMONIDES NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU. MIÊDZY KONIECZN...

Wykład - wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE ujęcie korzyści z wymiany międzynarodowej w kategorii cen Znaczna część korzyści z wymiany międzynarodowej zależy od tego, jak zmieniają się ceny. Np.: jeżeli dany kraj eksportuje towary, których ceny rosną, a importuje towary, których ceny spadają, osiąga korzy...

Wykład - polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2002

Polityka handlowa - całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na strukturę eksportu i importu danego kraju. Cło - środek polityki handlowej, opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Importowe/eksportowe/tranzytowe. Kryterium celu: fiskalne, ochronne...