Uniwersytet Warszawski - strona 287

Wykład - tworzenie prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Góralski,rozdz.10 Joanna S TWORZENIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Traktaty powołujące Wspólnoty z 1951-57 (przed Konwencją wiedeńską ) tworzone w oparciu o prawo zwyczajowe i reguły prawa krajowego p.cz, w trybie umów m/n TUE, TWE -na podstawie wewnątrzwspólnotowych przepisów proceduralnyh (z uwzględn...

Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

Unia Gospodarcza i Walutowa Podstawa traktatowa System instytucjonalny Warunki członkostwa Mechanizmy stabilzacji euro AD.1 Raport Wernera (premier i min. Finansów Luksemburga) Zakładał: stabilizację finansów publicznych państw członkowskich przy pomocy kilku mechanizmów regulujących rynek wa...

Wykład - ustrój w świetle postanowień UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

USTRÓJ UE W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ TK. A. Ogólna charakterystyka TK. → Struktura: a) preambuła b) część 1. odnosząca się do postanowień natury ogólnej c) część 2., którą stanowi Karta Praw Podstawowych d) część 3.- polityki i funkcjonowanie UE e) część 4.- postanowienia ogólne i końcowe f) dwa ...

Wykład - Współpraca UE z NATO przy realizacji ESB

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Współpraca UE z NATO przy realizacji ESB: ustanowienie misji UE przy dowództwie SHAPE ustanowienie oficera łącznikowego NATO przy Sztabie Wojskowym UE ustanowienie w ramach SzW jednostki cywilno-militarnej (kompetencje w planowaniu i prowadzeniu konkretnych operacji z wykorzystaniem cywilnych lub...

Wykład - Wspólna polityka regionalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Wspólna polityka regionalna 1975r- powstał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) CELE POLITYKI REGIONALNEJ: Wspieranie rozwoju regionów szcze...

Wykład - Wspólna polityka rolna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Wspólna polityka rolna Cele: Zwiększenie wydajności rolnictwa poprzez wspieranie racjonalizacji produkcji i optymalizacji wykorzystania czynników produkcji, a w szczególności siły roboczej Zapewnienie ludności wiejskiej odpowiedniego poziomu życia Zapewnienie konsumentom towarów po racjonalnych ...

Wykład - wspólnoty europejskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE WPROWADZENIE. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich tworzą: instytucje wspólnotowe organy pomocnicze o charakterze doradczym zasady rządzące tym systemem. Na I filar UE składają się: Wspólnota Europejska (fundamentalne znaczenie dla rozwoju tego filara) Euratom (...

Wykład - wtórne instrumenty prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

WTÓRNE INSTRUMENTY PRAWA. Rozporządzenia. Są instrumentem najwyższym rangą. Cechy rozporządzeń: mają treśc prawną i w związku z tym z dniem wejścia w życie obowiązują w sposób automatyczny. Pń' członk. nie muszą uruchamiać żadnych procedur. Pozwalają na najbardziej posuniętą ingerencję w systemy pr...

Wykład - Arstid Briandt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

ARISTID BRIANDT (AB) - deputowany do francusk zgromadzenia narodowego. Piastował wysokie urzędy. Był 15 razy ministrem ds. zagranicy i 10 razy premierem. W 1926r dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie Pokoju, łącznie z Gustawem Strechmanem ( Minister Spraw Zagranicy w Niemczech). EDWARD HERRIOUT (EH) - ...

Wykład - idea zjednoczonej Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

IDEA ZJEDNOCZENIA EUROPY I Etapy rozwoju koncepcji zjednoczeniowych wczesne propozycje zjednoczeniowe XIV-XVII w. propozycje zjednoczeniowe okresu oświecenia XVIIIw. Nowe uwarunkowania dla rozwoju koncepcji zjednoczeniowych w E w XIX w. I poł. XIX w i II poł XIX w to etapy zróżnicowane i inne ko...