Uniwersytet Warszawski - strona 286

Wykład - Problemy techniczne zdefiniowane w grudniu 2001 w Planie Dzia...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Problemy techniczne zdefiniowane w grudniu 2001 w Planie Działania na rzecz Europejskich Zdolności Obronnych: 1. ilościowe: konieczność rozwoju niezależnego od NATO wywiadu i rozpoznania zasoby potrzebne do niszczenia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej przeciwnika wyposażenie w

Wykład - Propozycje traktatu reformującego kwestie ustrojowe UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

PROPOZYCJE TRAKTATU REFORMUJĄCEGO DOT. KWESTII USTROJOWYCH UE. A. FORMA TRAKTATU: postanowiono, że TR nie będzie kolejną umową międzynar. zastępującą dotychczasowe traktaty regulujące funkcjonowanie UE, a jedynie kolejnym Traktatem o charakterze rewizyjnym proponuje się zachowanie TUE, natomiast ...

Wykład - Przesłanki reformy ustrojowej UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Przesłanki reformy ustrojowej UE: perspektywa rozszerzenia UE o nowe państwa konieczność dostosowania się do nowych wyzwań związanych z aspiracją UE do bycia ważnym aktorem SM umocnienie zasady solidarności wśród państw członkowskich konieczność określenia zasadniczego kierunku, w jakim zmierza ...

Wykład - Rada Europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Rada Europejska (…) Instytucje prawodawczo - wykonawcze Wspólnot Europejskich: 7 struktur- instytucji, w tym 1 instytucja unijna - Rada Europejska 5 instytucji wspólnotowych: prawodawczo - wykonawcze: a) Rada Unii Europejskiej b) Parlament Europejski c) Komisja Europejska sądowniczo - kontroln...

Wykład - Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 364

RADA UNII EUROPEJSKIEJ '50 - Specjalna Rada Ministrów EWWiS - najmniejsze znaczenie Rada Ministrów EWG Rada Ministrów Euratomu 1965(7) - Traktat o fuzji instytucji wspólnotowych jedna Rada Ministrów 1991 - Rada Unii Europejskiej ...

Wykład - Strategia bezpieczeństwa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Strategia bezpieczeństwa UE opracowana przez Instytut Studiów Bezpieczeństwa UE zaaprobowana przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli 12 grudnia 2003 założenie, że UE powinna być aktywnym globalnym uczestnikiem sm oraz ponosić odpowiadającą jej potencjałowi odpowiedzialność za międzynarodo...

Wykład - Szczyt w Helsinkach 10-11 grudnia 1999 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Szczyt w Helsinkach 10-11 grudnia 1999 decyzje, które nadały ogólnie tylko sformułowanym w Kolonii postulatom realny, bardziej materialny kształt Rada Europejska wyraziła determinację do rozwijania autonomicznych zdolności do operacji kiedy NATO nie mogłoby lub nie chciałoby uczestniczyć państwa ...

Wykład - traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

25. III. 1957- podpisanie Traktatów Rzymskich WIELKA BRYTANIA - nie przystąpiła do EWG, nie podpisała TR (względy gosp i polit). TR zakł likwidację barier celnych m/kr człon i jednolitą politykę celną na zewnątrz. GB miała powiązania z kr kolonialnymi, na bazie tych więzów GB miała zagwarantowane ...

Wykład - tworzenie koncepcji EPBiO

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

tworzenie koncepcji EPBiO kwiecień 1999 - szczyt NATO w Waszyngtonie Sojusz pozytywnie ocenił tendencje do wzmocnienia EPBiO, zgodził się na autonomiczne działania wojskowe UE kiedy Sojusz jako całość nie będzie się angażował w daną sprawę 3-4 czerwca 1999 szczyt w Kolonii - wtedy w oficjalnych d...