Uniwersytet Warszawski - strona 285

Wykład - Historia idei jedności europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623

Historia idei jedności europejskiej 1.1. Korzenie idei europejskiej Pojęcie „Europa” - mitologia grecka „Europa” - zachodnia część znanego ówczesnym ludziom świata (Ereb-fenicki, Garb-arabski, Europa-dorycki -„kraj zachodzącego Słońca”) Europa jako region - powstała gdy upadło imperium rzymskie ...

Wykład - implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

IMPLEMENTACJA WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH KARNYCH Po II wojnie światowej duża rola Rady Europy Konwencja ws wzajemnej pomocy prawnej Europejska konwencja o ekstradycji 1957 O pomocy karnej w sprawach karnych 1959 O przekazywaniu osób skazanych 1987 O praniu dochodów z przestępstwa 1990 Niej...

Wykład - Komisja Europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

KOMISJA EUROPEJSKA Reprezentuje interes wspólnotowy Przewodniczące + komisarze, reprezentujący i opłacani przez Wspólnoty Europejskie - niezależność od ojczyzny. Funkcje wykonawcze i udział w procesie prawodawczym. Geneza: Wysoka Władza - EWWiS - 9 osób 1958 - Komisja EWG i Komisja Euratomu - 9...

Wykład - Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejs...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejskiej. Główne kierunki realizacji WPZiB. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska…, op. cit., s. 368-380. 2 obszary strukturalne UE: Wspólnota Europejska(dawne EWG) i Europejska Wspolnota Energii A...

Wykład - obywatelstwo Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 497

OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Konstrukcja obywatelstwa europejskiego jest instytucją nową, służącą większej integracji, kształtującą poczucie więzi duchowej i solidarności z kulturą i cywilizacją całej Europy. Przeświadcza ...

Wykład - Od wspólnot do Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 693

Od Wspólnot do Unii Europejskiej 2.1. Geneza traktatów rzymskich 2.1.1. Ewolucja idei europejskiej jedności Fiasko pierwszych koncepcji federalistycznych - upadek EWO i EWP - egoizmy narodowe zaporą na drodze ku politycznej jedności. Francja- ciągła obawa przed Niemcami Wielka Brytania - nie chc...

Wykład - parlament europejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 364

PARLAMENT EUROPEJSKI - instytucja wspólnotowa mająca bezpośrednią legitymację demokratyczną- bo wybierany przez ogół obywateli Unii Geneza: Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Traktaty Rzymskie - instytucja wspólna dla trzech wspólnot EWG - Zgromadzenie Parlamentarne '60 ...

Wykład - Podstawowe polityki wspólnotowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Podstawowe polityki wspólnotowe 1. Podział kompetencji przy realizacji polityk wspólnotowych. 2. Polityka ochrony konkurencji. 3. Wspólna polityka handlowa. 4. Wspólna polityka rolna. 5. Wspólna polityka regionalna. AD. 1. Kompetencje...

Wykład - Polska w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

POLSKA W UE 11.1989 - pomoc finansowa Phare, włączenie do powszechnych preferencji GSP 16.12.1991 - układ europejski podpisanie ułatwienie wzrostu wymiany handlowej zwiększenie stabilności reguł gospodarczych; przyjęcie przepisów wspólnotowych bez zobowiązań wspólnot w życie: 1.03.1992 część h...