Uniwersytet Warszawski - strona 284

Wykład - Geneza współpracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Geneza współpracy Pierwsze symptomy współpracy TREVI (grupa powołana w 1976r) Przeciwko terroryzmowi: 1972 Monachium IRA oraz ETA 1973 morderstwo premiera Hiszpanii Carrero Blanco RAF w Niemczech Czerwone Brygady we Włoszech zamach na premiera Aldo Moro Dalsze grupy współpracy: Grupa imigra...

Wykład - Pojęcie integracji ekonomicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Pojęcie integracji ekonomicznej: Integracja ekonomiczna- scalanie gospodarek narodowych w jedną całość- większe korzyści, eliminowanie barier, zapewnienie pokoju. 2.Ekonomiczne teorie integracji: Teoria liberalna- integracja jako swoboda gospodarki opartej na prawach rynkowych i wolnej konkruencji...

Wykład - Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Wspólna polityka handlowa Polityka handlowa: Autonomiczna- sprawy związane z liberalizacją handlu i ochroną rynku wewnętrznego Wspólnoty Traktatowa- sprawy związane z handlem z krajami trzecimi. WE ma prawo zawierać umowy handlowe w imieniu państw członkowskich. Za negocjacje odpowiedzialna jest ...

Integracja europejska - wykład - Efekt kreacji handlu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

POJĘCIE, FORMY, EFEKTY I KONCEPCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.1 Pojęcie i formy międzynarodowej integracji gospodarczej Międzynarodowa regionalna integracja gospodarcza = scalanie gospodarek narodowych, w wyniku czego powstaje nowa jakościowo całość, nowe ugrupowanie - nacisk na ekonomiczne aspekt...

Wykład - Agencje EPBiO

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Agencje EPBiO Instytut Studiów Bezpieczeństwa UE (ISB): podstawa funkcjonowania - wspólne działania Rady UE z 20 lipca 2001 rozpoczęła działalność 1 stycznia 2002 przyczynianie się do rozwoju WPZiB poprzez prowadzenie badań i analiz w tym zakresie podtrzymywanie i rozwój dialogu transatlantycki...

Wykład - Cel Operacyjny 2010 Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

Cel Operacyjny 2010 Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa: zaakceptowany przez Radę Europejską na posiedzeniu z 17-18 czerwca 2004 ma zapewnić, że UE najdalej do 2010 będzie w stanie odpowiedzieć na różne rodzaje zagrożeń, w drodze szybkiej i zdecydowanej akcji obejmującej całe spektrum operacji z...

Wykład - Charakter prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 406

Charakter prawny Unii Europejskiej Unia Europejska jest tworem szczególnym. Zgodnie z prawem międzynarodowym, osobowość prawną na gruncie tego prawa mają tylko państwa i organizacje międzynarodowe. Tylko państwa mają podmiotowość pierwotną (tj. uzyskaną automatycznie w momencie ich powstania). Podmi...

Wykład - Etapy rozwoju WEPBiO

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Etapy rozwoju WEPBiO: Zmiana stanowiska WB, FR i RFN jesień 1998 - zmiana stanowiska UK w tej sprawie wyciągając wnioski z niemocy wojskowej UE na Bałkanach rząd brytyjski wyraził gotowość odejścia od uprawianej dotąd polityki opozycji wobec budowy obrony europejskiej 24-25 października 1998 - n...

Wykład - Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony Pierwsze pojęcie (abstrakcyjne) - tożsamość obronna państw UE w ramach NATO, budowanie własnej tożsamości obronnej WPZiB - 2 sektory Polityka zagraniczna Unii Polityka obronna jej instrumentem jest EPBiO (instrument wykonawczy części WPZiB) Przełomem...

Wykład - Główne zasady funkcjonowania UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 504

Główne zasady funkcjonowania UE Realizacja celów Wspólnoty i wymienionych wyżej polityk i środków prawnych następuje przy odwoływaniu się do pewnych podstawowych zasad. Niektóre zostały określone w traktatach założycielskich (demokratyczna forma rządów, subsydiarność, lojalność, niedyskryminacja). ...