Uniwersytet Warszawski - strona 283

Wykład - Wojna polsko-bolszewicka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Wojna polsko-bolszewicka - geneza, przebieg, skutki Przygotowania wojenne Sukcesy armii polskich na wschodzie zachęciły Piłsudskiego do realizacji koncepcji federacyjnej. Niestety Piłsudski nie mógł znaleźć znaczących partnerów na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Jedynie Dyrektoriat kijowskiej URL wy...

Wykład - Wybitni politycy polscy na progu niepodległości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wybitni politycy polscy na progu niepodległości Wincenty Witos Przywódca PSL „Piast”. Uważał swe stronnictwo za reprezentanta wszystkich chłopów-gospodarzy. Akcentował też, że broni ludności bezrolnej. Zakładając, że tylko w systemie par...

Wykład - Wybory do Sejmu I kadencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wybory do Sejmu I kadencji - układ sił politycznych 5 listopada 1922 r. odbyły się w całym kraju wybory do Sejmu pierwszej kadencji. Wzięło w nich udział około 68% uprawnionych (najwięcej na zachodzie, najmniej na Kresach). W wyborach tych z 19 list wybrano 444 posłów, ponieważ głosowanie było prop...

Wykład - Wybory do Sejmu Ustawodawczego 1947

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Wybory do Sejmu Ustawodawczego 1947 Atmosfer przedwyborcza Realna władza w rękach komunistów, którzy wzmocnili instytucjonalne podstawy rządzenia Obrady KRN - przerywanie wystąpień działaczy PSL Ordynacja wyborcza zaprzecza rzekomemu wzorcowi z 1922 Prawo wyborcze może zabrać obwodowa

Wykład - Zjednoczenie ruchu robotniczego 1948 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Zjednoczenie ruchu robotniczego1948. W ramach koncesjonowanej PPS tendencje autonomiczne- nastepnym etapem totalizacji władzy „zjednoczenie” ruchu robotniczego Wstępem do tego procesu był pokazowy proces zarządu WiN w grudniu 1947 Staranie udowodnienia powiązań niezależnych socjalistów ze zbrojny...

Wykład - Drugi gabinet Witosa i wypadki krakowskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Drugi gabinet Witosa i wypadki krakowskie W okresie w którym powstał rząd Witosa, sytuacja w kraju była bardzo trudna, a nowy rząd pozostawał bezczynny. Na skutek złej sytuacji finansowej kraju ustąpił ze stanowiska ministra skarbu Władysław...

Wykład - Armia Krajowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Armia Krajowa - struktura i działalność. Armia Krajowa powstała 14 II 1942 z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Miała ona podjąć akcję scalania polskiego podziemia wojskowego. Na czele AK stanął gen. Grot - Rowecki. Kraj został ...

Wykład - komuniści polscy w ZSRR

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

KOMUNIŚCI POLSCY W ZSRR W początkowej fazie wojny Stalin nie zamierzał wykorzystać polskich komunistów w jakiś specjalny sposób. Zależało mu bowiem na utrzymaniu dobrych stosunków z Hitlerem oraz utrwaleniu swoich dotychczasowych zdobyczy terytorialnych, tj. wschodniej Ukrainy i Białorusi. W efekci...

Wykład - Rada Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 539

RADA EUROPY Utworzona w 1949 10 państw: 3 skandynawskie, Benelux, UK, Irlandia, FR, Włochy Obecnie 46 państ Polska od 1991 Może ubiegać się każde państwo pod warunkiem, że przestrzega zasady państwa prawa, przestrzega praw człowieka, podstawow...

Wykład - unijny i wspólnotowy porządek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Unijny i wspólnotowy porządek prawny Prawo tworzone przez Wspólnoty Europejskie nazywamy prawem wspólnotowym. Przesłanki powstania prawa wspólnotowego: transfer kompetencji państw członkowskich do WE podmiotem prawa wspólnotowego są zarówno państwa członkowskie ale i osoby prawne i obywatele pra...