Uniwersytet Warszawski - strona 281

note /search

Wykład - Reforma skarbowa Władysława Grabskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Reforma skarbowa Władysława Grabskiego 19 grudnia 1923 r. mianowano skład ponadparlamentarnego gabinetu Władysława Grabskiego, którego hasłem była naprawa skarbu i waluty. Program Grabskiego polegał na zrównoważeniu budżetu i zastąpieniu marki polskiej pełnowartościowy złotym. Grabski zamierzał zli...

Wykład - Rewolucja lutowa i październikowa a sprawa polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Rewolucja lutowa i październikowa a sprawa polska Polskie siły polityczne w zrewoltowanej Rosji w wyniku rewolucji lutowej (wg kalendarza gregoriańskiego: marcowej) ogromnie rozszerzyły się możliwości działania Polaków. Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich uchwaliła 27 marca 19...

Wykład - Ruch socjalistyczny w okresie międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Ruch socjalistyczny w okresie międzywojennym Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ruch socjalistyczny nie był jeszcze zjednoczony organizacyjnie, chociaż PPS, PPSD i PPS zaboru pruskiego działały jako jedna siła polityczna. Na kongresie w 1919 r. nastąpiło ich zjednoczenie, a zjednoczona parti...

Wykład - Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce - PPS-WRN,PS,RPPS. PPS-WRN (PPS- Wolność Równość Niepodległość) W wyniku wybuchu wojny konieczne stało się scalenie polskiej sceny politycznej. Już 13 XI 1939 Sikorski powołał organizację scaleniow...

Wykład - rząd Sikorskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

RZĄD SIKORSKIEGO W wyniku internowania władz polskich w Rumunii, prezydent Mościcki korzystając ze swoich uprawnień wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, a sam podał się do dymisji. Również rząd Sławoja-S kładkowskiego zdecydował 6 zakończeniu działalności. W związku z tym prezyden...

Wykład - Rząd Stanisława Mikołajczyka 1943 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Rząd Stanisława Mikołajczyka 1943-1944. Po tragicznej śmierci Władysława Sikorskiego w katastrofie samolotowej 4 VII 1943 r. prezydent Raczkiewcz mianował Naczelnym Wodzem gen. Kazimierza Sosnowskiego, a premierem został 14 VII 1943 r. ludowiec

Wykład - Sejm Ustawodawczy 1919 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Sejm Ustawodawczy 1919 - wybory i układ sił Ordynacja do Sejmu została ogłoszona 28 listopada 1918 r.. Została ona oparta na pięcioprzymiotnikowej zasadzie i przyznawała prawo wyborcze wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 21 rok życia. Tego samego dnia wydano drugi dekret, zarządzający wybory do ...

Wykład - Stronnictwo Ludowe w latach 1931-39

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

SL w latach 1931-1939; agraryzm, formy walki masowej Stronnictwo Ludowe powstało w 1931 r. jako jeden z efektów konsolidacji opozycji przeciw sanacji i obejmowało następujące partie chłopskie: Stronnictwo Chłopskie, PSL-Wyzwolenie i PSL „Piast”. G...

Wykład - Stalinizacja systemu politycznego do 1956 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Stalinizacja systemu politycznego do 1956 r. Charakterystyka PZPR: „partia nowego typu” oparta na ideologii stalinowsko-leninowskiej, odgrywa decydującą rolę w systemie dyktatury proletariatu. Struktura hierarchiczna - podległość komitetów poszczególnych szczebli - od Biura Politycznego KC, przez...

Wykład - Stosunki państwowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Stosunki państwo - Kościół po roku 1945. TRJN nie uznaje mianowanych przez prymasa Hlonda administratorów apostolskich dla diecezji włączonych do Polski, żąda od Watykanu mianowania nowych biskupów. Watykan decyduje się na nie usu...