Uniwersytet Warszawski - strona 279

Wykład - mała konstytucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

mała konstytucja. DEKLARACJA SEJMU USTAWODAWCZEGO W PRZEDMIOCIE REALIZACJI PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH uchwalona dnia 22 lutego 1947 r.    Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej Narodu Polskiego, deklaruje uroczyście, iż w swych pracach konstytucyjnych i ustawodawczych oraz przy wyko...

Wykład - Mniejszości narodowe w II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

Mniejszości narodowe w II RP - położenie prawne, polityczne i gospodarcze II RP zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km2 na których (wg. Spisu z 1921 r.) zamieszkiwało 27 mln osób, z czego 69, 2 % to Polacy, 14,3 % Ukraińcy, 7.8% Żydzi, 3,9% Białorusini, 3,9% Niemcy, 0,3% inni. Mniej...

Wykład - Obóz narodowy w okresie międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Obóz narodowy w okresie międzywojennym Endecja miała spływy w państwie, co widoczne było w wyborach parlamentarnych. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego endecja zdobyła 35,8% głosów, a w Sejmie I kadencji miała około 22% głosów. Była więc najliczniejszym ugrupowaniem w Sejmie. Endecja swój program ...

Wykład - ONR

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

ONR W ruchu narodowym narastała różnica poglądów: starzy bronią demokracji z silną władzą wykonawczą, młodzi państwo typu faszystowskiego. Obóz narodowo-raykalny został założony 15 kwietnia 1934. Wśród przywódców wybijali się J. Mosdorf, T. Gruziński, M. Proszyński. Wśród postulatów ONR znaleźć mo...

Wykład - Orientacje niepodległościowe Polaków przed wybuchem I wojny ś...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Orientacje niepodległościowe Polaków przed wybuchem I wojny światowej Postawy Polaków: istnienie dwóch skrajnych postaw: rezygnacji, wynikłej z doznanych klęsk oraz woli walki i rozbudzenia aspiracji niepodległościowych więzy rodzinne sprzyjały przekazywaniu tradycji walk narodowowyzwoleńczych Uw...

Wykład - Pierwsze ośrodki władzy lokalnej 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4221

Pierwsze ośrodki władzy lokalnej 1918-1919 Po odejściu okupantów zarysował się problem „próżni politycznej”. 7 października 1918 r. Rada Regencyjna wydała manifest do narodu polskiego, formułując zasadę niepodległości Polski na podstawie 13 punktu orędzia Wilsona. 23 października 1918 r. Rada Regen...

Wykład - położenie ludności polskiej pod okupacją radziecką

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

POŁOZENTE LUDNOŚCI POLSKIEJ POD OKUPACJĄ RADZIECKĄ Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski pod radziecką okupacją znalazło się 195,3 tyś km2 co stanowiło 50,1% powierzchni n Rzeczpospolitej zamieszkiwane przez 13mln osób. Władze ZSRR przedstawiały zajęcie terenów polskich jako wyzwolenie ich...

Wykład - Polityka zagraniczna Józefa Becka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

Polityka zagraniczna Józefa Becka. Dopóki stosunki niemiecko-rosyjskie pozostawały chłodne Piłsudski mógł realizować swoją politykę balansowania między tymi państwami. Bezpośrednim wykonawcą mianował w listopadzie 1932 Józia co Becka., swego zaufanego współpracownika, oficera legionowego. Beck był ...

Wykład - Polska a Litwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Polska a Litwa Zajęcie Wileńszczyzny W trakcie pogoni za wojskami bolszewickimi, wojska polskie wkroczyły na tereny będące przedmiotem sporu z Litwą W myśl traktatu litewsko-radzieckiego Wilno miało przypaść Litwie. Wobec sprzeciwu Litwinów na przeprowadzenie plebiscytu Piłsudski postanowił zapew...

Wykład - Polska myśl polityczna wobec Kresów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Polska myśl polityczna wobec Kresów 3 marca 1918 r. Rosja Radziecka zrzekła się w traktacie brzeskim wszelkich pretensji do ziem polskich, białoruskich i ukraińskich. 29 sierpnia 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła dekret anu...