Uniwersytet Warszawski - strona 276

Wykład - Sojusze w stosunkach międzynarodowych 1815

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Sojusze w stosunkach międzynarodowych 1815-1939 : Święte przymierze, sojusz 3 cesarzy, trójporozumienie, Trójprzymierze, Oś Berlin-Rzym -Tokio. Święte Przymierze było sojuszem o charakterze raczej defensywnym, niż ofensywnym. Zawarte 26 IX ...

Wykład - Stosunki USA z państwami sąsiednimi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Stosunki USA z państwami sąsiednimi na przykładach: Kanady i krajów Ameryki Łacińskiej w XIX wieku i na początku XX wieku. 1. Kanada: wojna 1812-14 - główną przyczyną blokada kontynentalna Anglii i Francji, statki USA zmierzające d...

Wykład - Traktaty pokojowe z państwami centralnymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Traktaty pokojowe z państwami centralnymi: proces negocjacji, warunki, tendencje rewizjonistyczne, i ich wpływ na wdrażanie w życie postanowień pokojowych. Niemcy, 28 czerwca 1919- Wersal- Musiały oddać na rzecz Francji

Wykład - wojna Japonia - Chiny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

WOJNA JPN-CHN Przyczyny Po rozejmie Z V 1933 CHN wzmacniają swoją pozycję w LN, rozbudowują armię i wzmacniają się wewnętrznie. Przebieg VII potyczka niedaleko Pekinu wojna szybkie zdobycie Pekinu i Tienstinu skierowanie się ku dolinie Jangcy 17.VII odezwa Czang Kaj-Szeka do powszechnej walki z ...

Wykład - wojna krymska a upadek systemu świętego przymierza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

WOJNA KRYMSKA A UPADEK SYSTEMU ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA: GENEZA, PRZEBIEG. Przyczyny: Pośrednie - wojna turecko-egipska (1839-1840) - wykazała ogromną słabość polityczną Turcji. Stąd każde z mocarstw starało się uzależnić Turcję od siebie, co było motywowane zarówno interesami politycznymi jak i ekono...

Wykład - wojna w polityce USA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

WOJNA W POLIT. USA. WOJNA 1812-1814 1812-1814- okres trwania wojny Przyczyny 1. przykrości ze strony WB blokady kontynentalnej impresmesnt - porywanie obywateli USA z rewidowanych statków i wcielanie i do Królewskiej Marynarki Woj...

Wykład - Wojny bałkańskie i ich konsekwencje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Wojny bałkańskie i ich konsekwencje: terytorialne, polityczne, prawne. Mimo starań i zawierania układów między państwami nic nie było w stanie zatrzymać wydarzeń, które zaczęły przybierać agresywny ton. W 1912 roku zawarto konwencję wojsk...

Wykład - wojny o zjednoczenie Niemiec

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 602

WOJNY O ZJEDNOCZENIE NIEMIEC: CHRONOLOGIA, PRZEBIEG, REZULTATY. 1864r. wojna austriacko-pruska vs. Dania -Holsztyn, Szlezwik, Lauenberg wchodził w skład Danii, choć głównie zamieszkałe przez ludność niemieckojęzyczną, cieszyły się szeroką autonomią, podziały między nimi sztuczne, w praktyce trakto...