Uniwersytet Warszawski - strona 273

Wykład - święte przymierze jako protorganizacja mi_dzynarodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Święte przymierze jako protorganizacja międzynarodowa: geneza działalność rozpad. Głównym twórcą Świętego Przymierza był Aleksander I działający pod wpływem von Krudener jak i myśli Franza Baadera, uważając iż dla ugruntowania ładu wiede...

Wykład - Daleki i Bliski Wschód 1919-1939

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

DALEKI I BLISKI WSCHÓD 1919-1939 Koń. 1917 zaniepokojona rewolucją bolszewicką JPN wraz z CHN opracowuje plan operacji na obszarach Zabajkala i Kraju Amurskiego plany ekspansji teryt. JPN kosztem RUS Poczt. 1918 negatywnie z początku nastawiona enten...

Wykład - Droga ku Trójprzymierzu i Trójporozumieniu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Droga ku Trójprzymierzu i Trójporozumieniu. /przyczyny powstawania bloków militarnych: - koniec XIXw. - upadek porządku politycznego w Europie, którego podstawy stworzył kongres wiedeński 1815r. (Już

Wykład - Dyplomaci doby konserwatyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Dyplomaci doby konserwatyzmu i ich dzieło. Talleyrand, Metternich i Aleksander I na kongresie wiedeńskim. Charles Maurice de Talleyrand Perigord - z powodu kalectwa zrezygnował z kariery wojskowej, biskup Autun, zręczny dyplomata, popierając rew...

Wykład - Działania zbrojne i zmiany terytorialne w Afryce i Azji w lat...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2023

Działania zbrojne i zmiany terytorialne w Afryce i Azji w latach 1914-1918. 1) Japonia korzystając z zamieszania w Europie próbuje się wzmocnić. Wysyła 15 sierpnia 1914r. notę Niemcom, żądając oddania Kiau- Czou Chinom (Niemcy wydzierżawiły ten teren od Chinom w 1898r. na 99 lat), nie otrzymując od...

Wykład - Emancypacja i polityka zagraniczna państw bałkańskich do 1914...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Emancypacja i polityka zagraniczna państw bałkańskich do 1914 roku. Należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację jaka zaczęła się tworzyć na Bałkanach w II poł XIX wieku i na początku wieku XX, gdyż w dużej mierze doprowadziła ona do wybuchu I WŚ. Bałkany były terenem, na którym krzyżowały się inter...

Wykład - Ewolucja Ententy a przebieg działań zbrojnych 1914-1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Ewolucja Ententy a przebieg działań zbrojnych 1914- 1918. Trójporozumienie- pytanie nr 30 Po pierwszych starciach i bitwie nad Marną legł w gruzach plan Niemiec na wojnę błyskawiczną, powstał front, a każda ze stron musiała walczyć o sojuszników i wsparcie. Obie strony zwróciły się do Włoch, które...

Wykład - Ewolucja międzynarodowego systemu gospodarczego lat 20

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Ewolucja międzynarodowego systemu gospodarczego lat 20. i 30 Wojna zawsze wpływa na gospodarkę, zostaje ona podporządkowana produkcji sprzętu, ubrań, żywności właśnie dla żołnierzy. To wymaga również wielu nakładów, których potrzebowały walczące państwa. Bankierem Europy były Stany Zjednoczone. Wię...

Wykład - Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Ewolucja terytorialna USA po wojnie secesyjnej: Alaska, Wyspy Dziewicze. - po wstąpieniu na tron rosyjski Aleksandra I, stosunki amerykańsko-rosyjskiej zaczynają rozkwitać; na kontynencie amerykańskim Rosjanie posiadali swoje posiadłości- ...

Wykład - Geopolityczne determinanty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Geopolityczne determinanty wb pz Wyspiarskie położenie, trochę z boku Eur. Zmuszało WB do trzymania się polityki równowagi siły -zagrożenia mogą wypływać wyłącznie z hegemonii jednego państwa na kontynencie lub przewyższenie floty.- granie roli języczka u wagi Zainteresowanie głównie nabytkami zam...