Uniwersytet Warszawski - strona 271

Referat - Nowe ruchy religijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Nowe ruchy religijne ( na podstawie artykułu Władysława Kowalaka ”NRR w świecie”) Jak dochodzi do powstania NRR? Społeczności tradycyjne charakteryzują się dużym stopniem koherencji. Oznacza to, że w wielu aspektach nie toleruje się w nich indywidualizmu a poszczególne elementy składające się na ż...

Referat - państwa upadłe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1309

Ogólnie pojęcia „państwa upadłe” upowszechniło się w latach 90' XXw. na oznaczenie skutków kryzysu struktur państwowych i z biegu stało się zaprzeczeniem pojęcia „państwa normalnego”. Istnienie państw upadłych jest niebezpieczne dla ładu międzynarodowego, gdyż ten stan rzeczy stwarza warunki do rozw...

Referat - Państwa rozwijające się

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

PASTWA „ROZWIJAJCE SI" Na podstawie: W. Forysiski, Pojcie „pastwo rozwijajce si" w wietle prawa midzynarodowego, w „Sprawy Midzynarodowe" 1981, nr 1 NAZEWNICTWO Do roku 1956 w dokumentach ONZ wystpowao okrelenie „kraje gospodarczo zacofane". Po raz pierwszy o pomocy dla tych ...

Referat - Państwa rozwijające się - Prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Daria Durys gr. 1 POJĘCIE „PAŃSTWO ROZWIJAJĄCE SIĘ" W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Na podstawie: W. Forysiński, Pojęcie „państwo rozwijające się" w świetle prawa międzynarodowego, w „Sprawy Międzynarodowe" 1981, nr ...

Referat - Polska w negocjacjach w sprawie zmian klimatu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Karolina MARCJANIK I rok MDSSM Grupa III Nr albumu 207727 POLSKA W NEGOCJACJACH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU ( na podstawie artykułu Macieja Sadowskiego i Wojciecha Ponikiewskiego - „Sprawy Międzynarodowe" nr 1/98) Aktualnie istnieją czte...

Referat - Rozpad Jugosławii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2457

Rozpad Jugosławii Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii (SFRJ) obejmowała sześć republik: Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę (Montenegro), Serbię i Słowenię. Od 1953 roku prezydentem SFRJ był przywódca Komunistycznej Partii Jugosławii Josip Broz Tito. Po jego śmierci w m...

Referat - starzenie się społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

Referat na podstawie artykułu „Starzenie się gatunku ludzkiego" w „Świat Nauki" 1993, nr6. Po raz pierwszy w historii Homo Sapiens można mówić o starzeniu się ludzkości. Pierwsze oznaki tego procesu zaobserwowano na początku XX wieku. Udało się wtedy zmniejszyć współczynnik

Referat - Status prawnomiędzynarodowy Tajwanu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

STATUS PRAWNOMIEDZYNARODOWY REPUBLIKI CHIŃSKIEJ NA TAJWANIE GENEZA PROBLEMU: Mówiąc Republika Chińska na Tajwanie, mamy na myśli zarówno Tajwan, Wyspy Rybackie jak i grupę wysp Matsu i Quemoy w pobliżu Chin kontynentalnych. Do dziś, w prawie międzynarodowym nie jest jednak jasne, czy można określi...

Referat - suwerenność a porządek światowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Suwerenoœ a porzdek œwiatowy Noam Chomsky Profesor Uniwersytetu w Kansas City, znany jzykoznawca, lewicowy intelektualista sympatyzujcy z anarchizmem. Wprawdzie serwis sojcalizm.org z tyme nurtem nie sympatyzuje, ale uznajemy i niektre teksty ...

Referat - Sytuacja polityczna Panamy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Kamila Potocka, gr. V J. A. Wojciechowski, Sytuacja prawna i polityczna Kanału Panamskiego i jego strefy, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 9 Swoje istnienie Kanał Panamski zawdzięcza aspiracjom USA, które od 1903 dostrzegając zysk ekonomic...