Uniwersytet Warszawski - strona 263

Wykład - Przełom w filozofii klasycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Przełom w filozofii klasycznej. Ateny - główne miasto z którego rozchodziły się idee, centrum duchowe antycznego świata. *Sofiści Zawodowi nauczyciele, mieszkali w Atenach w V w. p.n.e. Wyrażali charakterystyczne poglądy. Pobierali za swoją dział...

Wykład - Szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Szkoły filozoficzne kształtujące się w okresie hellenistycznym szkoły grecko-rzymskie Filozofia z ducha grecka, ale reprezentowana później w Rzymie. Zmiana w sensie rozwoju języka greckiego, spowodowana zderzeniem z innymi językami. W okresie wczesnochrześcijańskim j. grecki przybrał formę, która...

Wykład - XII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

XII wiek (renesans XII wieku) Przygotowanie systemów XIII wieku, rozwój filozofii, odrodzenie nauki, humanizm, nawiązywanie do antyku. Makro- i mikrokosmos; universitas - jedność stworzonej natury. Dostrzeżenie aspektu twórczego natury. 1 poł. XII w. - dzieła arabskie poł. XII w. - dzieła Arysto...

Wykład - XIII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

XIII wiek Dojrzałe systemy filozoficzne, „złoty wiek” scholastyki. Powstają uniwersytety: Paryż (1200), Oksford (przed 1214), Orlean, Cambridge, Padwa, Tuluza, Neapol (świecki, opozycyjny wobec papieża), Bolonia (1167, prawo - komentowanie kodeksu Justyniana). Uniwersytet paryski - połączenie kilk...

Wykład - XIV wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

XIV wiek „Okres srebrny” scholastyki. Istnieją szkoły filozoficzne - augustyniści, albertyści, neoplatonicy, tomiści, skoncentrowane na obronie własnych mistrzów, toczące spory o szczegóły. Literatura okresu - głównie correctoria (własne i cudze), troska o terminologię, subtelność, spory o słowa. ...

Wykład - globalistyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Otok - Geografia polityczna - Globalistyka Stopień otwartości państw prowadzi do globalistyki Czym rożni się podejście globalistyki od podejścia innych nauk? Badanie MSG czy MSP postrzegają świat jako skupisko niezależnych od siebie jednostek. Globalistyka widzi zaś społeczną strukturę globalną. P...

Wykład - Klasyfikacja i funkcje granic

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2156

Klasyfikacja i funkcje granic. Stolice państw. Podział polityczny mórz o oceanów oraz nieba. S. Otok - Geografia polityczna Granica państwa - powierzchnia prostopadła do powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych lub od obszarów niemających niczyjej suwerenności. Podstawa ...

Wykład - Ludność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Dobosiewicz, Olszewski - Geografia ekonomiczna - Ludność Wędrówka ludów - 370 - 950 - migracje i wojny stagnacja liczby ludności. Potem przez 400 lat wzrost ludności. 1348 - 1350 -

Wykład - ochrona środowiska jako problem globalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Ochrona środowiska, jako problem globalny. Hanna Lisicka. A. Wodziczko wyróżnia trzy etapy rozwoju koncepcji ochrony przyrody - konserwatorski, ochrona poprzez protekcje pojedynczych tworów ( pierwsza ćwiartka XX w.) - biocenotyczny, zmierzający do ochrony całych

Wykład - Podstawy geografii politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Podstawy geografii politycznej Upadek ZSRR zakończył podział świata na dwa bieguny. Oznaczało to zwycięstwo globalizacji nad socjalistycznych porządkiem. Globalizacja - złożony proces społeczny prowadzący do integracji świata Aspekty globalizacji Finansowy - miasta światowe Techniczny Ekonomiczny ...