Uniwersytet Warszawski - strona 261

Wykład - podstawowe założenia fenomenologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

Przedstaw podstawowe założenia fenomenologii. Fenomenologia - ukształtowała się w XIX w., podstawowe zasady sformułował Franz Brentano mówiąc, że głównym celem wysiłków filozofów powinno być poznawanie fenomenów, czyli tego wszystkiego, co j...

Wykład - podstawowe założenia filozofii J.G. Fichte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1848

Przedstaw podstawowe założenia filozofii J.G.Fichte. Porównaj dwa pojęcia: transcendencja - immanencja. Transcendencja Termin (z łac. transcendens - przekraczający) oznaczający istnienie na zewnątrz czegoś. Transcendentny - wykraczający poza zasięg doświadczenia i poznania (np. u I.Kanta „rzecz sam...

Wykład - podstawowe założenia filozofii Sokratesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Przedstaw podstawowe założenia filozofii Sokratesa. Wskaż na miejsce tego filozofa w kulturze antycznej. Wyjaśnij znaczenie pojęcia deizm. Wskaż na przedstawicieli tego stanowiska Syn rzeźbiarza Sofroniksusa i akuszerki Faenarete, mąż Ksantypy z...

Wykład - koncepcja neoplatonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Przedstaw pokrótce koncepcję neoplatonizmu. Wskaż na jej związki z platonizmem. Wyjaśnij znaczenie pojęcia racjonalizm. Neoplatonizm - filozofia powstała w III wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej. Poglądy Neoplatonizm postrzegał świat jako hierarchię ...

Wykład - podstawowe założenia metafizyki Platona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Przedstaw pokrótce podstawowe założenia metafizyki Platona. Wskaż na podstawowe różnice między terminami: racjonalizm i irracjonalizm. Jedynym rzeczywistym światem jest świat niematerialnych, wiecznych, obiektywnych i boskich idei; Na szczycie świata idei znajdują się idee Piękna, Prawdy i Dobra; ...

Wykład - założenie filozofii człowieka Maxa Schelera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Przedstaw założenie filozofii człowieka Maxa Schelera (1874-1928) Scheler wyróżnia w człowieku sferę organiczną i duchową. Ta pierwsza wspólna jest człowiekowi i zwierzętom. Również psychikę choć opartą na instynktach posiadają, zdaniem Schelera, zwierzęta. Występował on jednak przeciwko teorii ewo...

Wykład - Pseudo-Dionizy Areopagita

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA Chrześcijaństwo inspirowane neoplatonizmem i Proklosem, sytuujące autora ok. 500 r. n. e. (udowodnienie fałszerstwa). 4 traktaty: Imiona boskie, Teologia mistyczna, Hierarchia niebieska, Hierarchia kościelna. Odróżn...

Wykład - Schopenhauer

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 700

Schopenhauer, Artur (1788-1860) Poglądy: Podstawą rzetelnej wiedzy jest intuicja, którą należy rozumieć jako bezpośredni ogląd, nieuprzedzoną obserwację. Powstająca w ten sposób myśl człowieka nadaje temu oglądowi postać pojęciową. Tak skonstruowane pojęcie jest cieniem swojego przedmiotu. Jednakż...

Wykład - Sofiści

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Sofiści - Ateny czasów świetności, między podbiciem persów a klęską w wojnie peloponeskiej, demokracja w szczytowym momencie, powszechna oświata ateńska jest masowa daje szanse wybitnym jednostkom. Człowiek z dobrego rodu jest skuteczny, najlepszy...

Wykład - Stoicyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

Stoicyzm • Szkoła stoicka została założona przez Zenona z Kition około 300 r. p.n.e. • Kontynuatorami byli: Hryzyp, Kleontes, cesarz Marek Aureliusz, Seneka, Epiktet. METAFIZYKA:...