Uniwersytet Warszawski - strona 256

Pamiętnikarstwo w XX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Pamiętnikarstwo w XX wieku zaczęło się bardzo żywo rozwijać. Pewien wpływ na ten proces miała sytuacja w innych literaturach, jak francuska (dziennik intymny) oraz niemiecko- i anglojęzyczne (autobiografia). Zjawiskom tym towarzyszy rosnące zainteresowanie krytyki i nauki o literaturze. Ważny jest ...

Powieść psychologiczna w XX-leciu międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

W Polsce początki prozy psychologicznej pojawiły się w okresie Młodej Polski. Wykorzystywano narrację subiektywną, w formie mowy pozornie zależnej. Dzięki temu ukazywano światopogląd bohatera, jego życie wewnętrzne a przede wszystkim świat...

Powojenna krytyka literacka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 875

POWOJENNA KRYTYKA LITERACKA KRYTYKA LITERACKA - to część piśmiennictwa zajmująca się literaturą, niekiedy zbliżająca się do nauki o niej, innym razem do samej twórczości literackiej. Podstawowa cecha krytyki jest to, iż NIE ZADOWALA SIĘ ONA SAMYM OPISEM UTWORÓW , kierunków, ale CHCE AKTYWNIE WPŁYN...

Powojenna powieść historyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

POWOJENNA POWIEŚĆ HISTORYCZNA Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zmieniły się zadania i funkcje pisarstwa historycznego. Tradycja Sienkiewicza i Kraszewskiego nie mogła być kontynuowana bez zmian - przed powieścią historyczną wy...

Powojenna twórczość dramaturgiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Powojenna twórczość dramaturgiczna Październik 1956 - tendencje realistyczne, dydaktyczne tadeusz różewicz antyteatr - nie ma klasycznej akcji, ważna jest cisza, język złożony z wycinków; laboratorium form nieczystych - przekraczanie granic gatunkowych; bez początku i końca; znikoma akcja na rze...

Różewicz, Szymborska, Herbert - opis twórczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 966

PÓŹNA TWÓRCZOŚĆ WIELKICH ARTYSTÓW : CZESŁĄW MIŁOSZ, TADEUSZ RÓŻEWICZ, WISŁAWA SZYMBORSKA, ZBIEGNIEW HERBERT W roku 1989 wszystkim, nie tylko poetom, przyszło stanąć wobec trudnego wyzwania: należało się przestroić na inne fale, by móc komunikować się z rzeczywistością, należało się nauczyć nowych j...

Proza psychologiczna w okresie międzywojennym - Realizm psychologiczny...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3031

PROZA PSYCHOLOGICZNA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM PSYCHOLOGIZM -istotę stanowi koncentracja uwagi autora na życiu i świecie wewnętrznym bohaterów. W różnym stopniu ograniczone lub pominięte zostają inne plany świata przedstawionego historyczny, polityczny, obyczajowy które nawet jeżeli się pojawiają...

Reportaż i felieton - literatura współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

REPORTAŻ I FELIETON WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE FELIETONISTYKA FELIETON to jeden z gatunków publicystyki. Jego właściwością jest KRÓTKOSĆ i ZWIĘZŁOŚĆ . Felieton ma STAŁĄ KOMPOZCYJĘ . Punkt wyjścia stanowi jakieś aktualne(często błahe i ulotne) WYDARZENIE , zjawisko, problem. Jego analiza jest dla a...

Sławomir Mrożek "Tango"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1582

Sławomir Mrożek (ur. 1930 w Borzęcinie ) - polski dramatopisarz i prozaik. Autor satyrycznych opowiadań i utworów dramatycznych o tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicznej. Debiutował w 1950 roku jako rysownik, od ...

Socrealizm - teoria i praktyka - Powieść socrealistyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

SOCREALIZM - TEORIA I PRAKTYKA POWIEŚĆ SOCREALISTYCZNA - to powieść obarczona zadaniem propagowania jakiejś idei. Za początek realizmu socjalistycznego jako powszechnie obowiązującej metody twórczej uznaje się IV zjazd ZLP (partii) w Szczecinie...