Uniwersytet Warszawski - strona 250

Biogaz - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

Biogaz Biogaz jest gazem powstającym w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia  organicznego, np. biomasy, odchodów zwierzęcych, odpadów przemysłu rolno-spożywczego,  osadów ściekowych, biodegradowalnych stałych odpadów komunalnyc...

Energie odnawialne - rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Slajd Energia wody Slajd Woda zawarta w hydrosferze jest w ciągłym ruchu, głównie w wyniku oddziaływania energii słonecznej, energii geotermalnej oraz grawitacyjnej. Ogrzewana woda przez energię słoneczną i geotermalną, parując tworzy chmury w postaci deszczu. Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 8...

Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1428

Odnawialne źródła energii Energia słoneczna Wstęp Do zewnętrznej granicy atmosfery Ziemi dociera ze Słońca strumień energii, którego  moc wynosi ok. 178 PW i stanowi zaledwie jedną półmiliardową część całkowitej energii  promieniowania   słonecznego.   Strumień   ten   jest   o   ok.30   000   razy...

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

Polityka migracyjna dotycząca legalnej migracji zarobkowej Uwarunkowania migracji zarobkowej: Odmienna polityka imigracyjna w zakresie migracji zarobkowej Odmienna tradycja państwa w zakresie migracji zarobkowej Stan gospodarki w d...

Polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

Polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych USA to kraj stworzony i rozwijający się dzięki migrantom. Dla Amerykanów migranci są kategorią bardzo szeroką- osoby urodzone poza terytorium USA (nawet po nabyciu obywatelstwa jesteś jeszcze migrantem) 3 grupy migrantów są to osoby, które: Przybyły i uzy...

Polityka migracyjna w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

polityka migracyjna w Polsce- między wolnością a kontrolą Etapy rozwoju polityki migracyjnej: Do 2004 Swoboda wydawania wiz narodowych Od końca lat 90 początek obostrzeń związanych z przyjęciem unijnych procedur Brak programów inte...

Procesy migracyjne na obszarze byłego ZSRR

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Procesy migracyjne na obszarze byłego ZSRR i obecnej Rosji ZSRR w latach 80' miał wielki potencjał w liczbie mieszkańców - aż 300 mln. mieszkańców. Obecnie Rosja boryka się z dwoma podstawowymi problemami: Korupcja Kryzys demograficzny Koniec lat 80' - na ZSRR składało się wiele narodowości, wi...

Pytania z kolokwium i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów Pracodawcy z sektorów pracochłonnychzagrożonych brakiem taniej siły roboczej Gałęzie przemysłu korzystające na wzroście populacji Rodziny i rodacy emigrantów będących w kraju przyjmującym Które państwa...

Pytania na kolokwium - Migracja ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Wymień przynajmniej 2 grupy które najbardziej korzystają na przypływie dużej liczby emigrantów 2. Które państwa w 1985 roku podpisały w Shengen układ o zniesieniu granic - Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy 3. Scharakteryzuj 3 modele państwa imigracyjnego Freemana 4. które państw...

Raport Eastwestlink

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

RAPORT EASTWESTLINK (Niestety nie miałam czym zrobić zdjęć pokazywanym przez niego slajdom, udało mi się jednak większość danych przepisać) Co wg. Raportu sporządzonego wśród państw UE przemawia za zatrudnieniem cudzoziemców? Niższy koszt pracy - 81% na tak Wysoka motywacja - 45% respondentów na...