Uniwersytet Warszawski - strona 249

System przeciwdziałania terroryzmowi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1764

(09-11-2012) Atak na statek powietrzny - z ziemi (wyrzutnia rakiet, granatniki, strzelec broni konwencjonalnej), możliwe też jest wniesienie materiałów wybuchowych na statek (komórka jako zapalnik) Atak na infrastrukturę logistyczną - impuls elektromagentyczny, dostarczenien fałszywych informacji ...

Regulacje prawno-międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2030

(23-11-2012) Regulacje prawno-międzynarodowe Wszystkie przestępstwa terrorystyczne według prawa międzynarodowe Warto sprawdzić na kolosa : Jakie przestępstwa według prawa międzynarodowego uznane są za terrorystyczne? Pojęcie przestępstwa okołoterrorystycznego - nakłanianie kogoś w celu popełnie...

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

(30-11-2012) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - w Polsce Stopnie alarmowe są wprowadzane za pomocą rozporządzenia! Wojewoda może wprowadzać stopnie alarmowe na terenie województwa lub tylko na jego części. Minister Premier...

Zwalczanie terroryzmu - wykład ogólny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2611

(07-12-2012) Zasada „4 P” - W większości państw skala zagrożenia oddana jest kolorami : Czerwony (największy)-pomarańczowy-żółty-niebieski-zielony (najmniejszy) (14-12-2012) Kto jest ustawowo przeznaczony do zwalczania terroryzmu (ustawa o policji) ? Agencja Wywiadu Agencja Bezpieczeństwa Wewnęt...

Zagrożenie terrorystyczne dla Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1890

Zagrożenie terrorystyczne dla Polski 1.Udział Polski w konwencjach antyterrorystycznych Polska: -jest stroną prawie wszystkich konwencji sektorowych ONZ, UE i Rady Europy; -bierze udział w procesie OBWE; -podlega obowiązkom wynikającym z przyjętego w prawnomiędzynarodowych regulacjach modelu zw...

Notatka służbowa - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jolanta Maria Itrich-Drabarek
 • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1939

(Pieczęć, nadruk właściwy dla nadawcy) Warszawa, 16.01.2013r. Pani dr Anna Nowak Naczelnik Wydziału XYZ Ul. Złota 3/5 01-927, Warszawa NOTATKA SŁUŻBOWA w sprawie dostępu do informacji publicznej Wyjaśniam, że informacja publiczna jest to każda tr...

Geneza i rozwój subkultury bikiniarzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Rafał Chwedoruk
 • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1897

Geneza i rozwój subkultury bikiniarzy. Bikiniarze - subkultura młodzieżowa funkcjonująca w Polsce do końca lat 50. XX w. Słowo to określa polski odpowiednik amerykańskiego bitnika , charakteryzujący człowieka niestosującego się do n...

Narodziny i ewolucja ruchu punk w Wielkiej Brytanii i Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Rafał Chwedoruk
 • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631

Narodziny i ewolucja ruchu punk w Wielkiej Brytanii i Polsce Punk to kontrkultura młodzieżowa czy wręcz kultura alternatywna / ruch kulturowo-społeczno-polityczny, zapoczątkowany w połowie lat 70. XX w. , w różnych swoich przejawach istniejąc...

Styl, idee i formy działania hippisów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Rafał Chwedoruk
 • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Styl, idee i formy działania hippisów. Ruch hippisowski , hippisi , dzieci kwiaty ( ang. hippie,-s ; to be hip - żyć na bieżąco, dniem dzisiejszym) - kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku (bardzo ważnym wydarzeniem a propos hippisów jest wojna w Wietnamie, którą k...

Bezpieczenstwo gospodarcze - konwerasatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

Bezpieczeństwo Gospodarcze(konwersatorium) - Sala 115 BUW (czwartek) 16.45 - Prowadzący dr. Jarosław Ćwiek-Karpowicz - Jest lista obecności - Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione - Mamy 8 tematów i na 9 zajęciach kolos E-mail : jarek.cwiek@wp.pl Dyżur : Zakład Badań Wschodnich 15-16:30 ...