Uniwersytet Warszawski - strona 248

Jednostki antyterrorystyczne na świecie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3150

Jednostki antyterrorystyczne na świecie: - SAS - Special Air Service, Special Boat Service, Commachio Group (Wielka Brytania) - SWAT - Special Weapons And Tactics, Navy Seal Team 6, Delta Force (USA) - GSG9 - Grenzschutzgruppe 9, KSK  Komando Sppecial-krafte (Niemcy) - GIGN - Groupe d'Intervent...

SWAT i interwencje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

SWAT SWAT (Special Weapons and Tactics - Specjalne Wyposażenie i Taktyka) wyspecjalizowana jednostka policji. Stworzona do przeprowadzania działań związanych z wysokim poziomem niebezpieczeństwa. Tworzą ją funkcjonariusze, którzy przygotowani są n...

Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1827

Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza W świetle współczesnego prawa międzynarodowego walka o realizację prawa do samostanowienia i uzyskanie niepodległości jest legalna. W doktrynie podkreśla się, że wśród najważniejszych kierunków rozwoju prawa międzynarodowego po II wojnie światowej, a w szcze...

Terroryzm morski - definicja i cechy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2583

Terroryzm morski terroryzm morski - działanie skierowane przeciwko pływającej jednostce morskiej i osobom znajdujących się na niej za pomocą siły lub groźby jej użycia w celu zmuszenia do działania lub zaniechania organu państwowego lub organizacji międzynarodowej; dotyczy tylko jednostek cywilnych...

Terroryzm powietrzny - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2268

Terroryzm powietrzny Dorobek prawny ONZ Konwencje opracowywane są przez ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), która działa w ramach ONZ i powstała w 1944 roku. Konwencja chicagowska - powołuje do życia ICAO, określa ogólne ramy dot. Lotnictwa cywilnego Konwencja tokijska (1963) ...

USA patriot act - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

WSTĘP W latach osiemdziesiątych, kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego zajmowały się z własnej inicjatywy, pomniejsze ciała Kongresu takie jak Senate Select Committee on Intelligence and the Congressional Research Service czy agencje wywiadowcze CIA i FBI. Dużą rolę w tym procesie odegrało także us...

Użycie broni chemicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

Użycie broni chemicznej Broń chemiczna, broń C , toksyczne substancje chemiczne, zwane bojowymi środkami trującymi, oraz urządzenia służące do ich przenoszenia i rozprzestrzeniania. Bojowymi środkami trującymi wypełnia się różnego rodzaju bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, głowice rakiet itp. o...

Zwalczanie terroryzmu - warunki zaliczenia przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2786

05-10-2012 Warunki zaliczenia : 1) Projekt (grupy 4-5 osób) 25pkt [Składamy do 15 grudnia, może być w formie papierowej, mogą być plany] - zadaniem jest wytypowanie celów - zwykle jest to jakieś 7-8 stron 2) Referat (2-3 osoby) 20pkt Typowanie zagrożeń terrorystycznych dla Polski na rok 2013 Sys...

Wielopłaszczyznowość zwalczania terroryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1596

(19-10-2012) Wielopłaszczyznowość ZT : Neutralizacja organizacji terrorystycznej (w granicach prawa) Zabezpieczenie potencjalnych celów ataków Ochrona Vip-ów Infrastruktura krytyczna Współpraca między instytucjami Wymiana informacji, weryfikacja Cierpliwość i konsekwencja - chodzi o służby za...

Terroryzm konwencjonalny i niekonwencjonalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5936

(26-10-2012) Terroryzm Konwencjonalny - broń biała, broń strzelecka, środki i materiały wybuchowe {wojskowe i górnicze}{środki nietypowe} Terroryzm Niekonwencjonalny - jądrowy(kobaltonwa, neutronowa, brudna bomba (do tradycyjnego ładunku dołączamy elementy radioaktywne), chemiczny, biologiczny, ele...