Uniwersytet Warszawski - strona 236

Wykład - Traktat z lizbony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 2008 Poznaj Traktat z Lizbony Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa www.ukie.gov.pl info@mail.ukie.gov.pl Autor: Prof. dr hab. Jan Barcz Okładka: The Audiovisual Library of the European Commission Projekt grafic...

Johnson Paul - "Historia Chrześcijaństwa" - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia chrześcijaństwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

JOHNSON PAUL Historia Chrześcijaństwa PRZEKŁAD: Leszek Engelking, Magdalena Iwińska, Andrzej Kaniewski Piotr Paszkiewicz, Jerzy Prokopiuk Wydawnictwo Atext Gdańsk 1993 Marigold Mojej wiernej współpracownicy mądremu doradcy i najlepszemu przyjacielowi Prolog Mija juŜ prawie 2000 lat od ch...

Waskan, Jonathan A. - Models and Cognition - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kognitywistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

MD DALIM 862920 7/22/06 CAYN MAG YELO BLACK Models and Cognition Models and Cognition Prediction and Explanation in Everyday Life and in Science Jonathan A. Waskan A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England © 2006 Massachusetts Institute of Technology All right...

Duralska Aleksandra - Mit superbohatera w komiksie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Komiks
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Kultury Polskiej Aleksandra Duralska MIT SUPERBOHATERA W KOMIKSIE Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Owczarka Warszawa 2001 2 Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. KOMIKS A MIT 8 ROZDZIAŁ 2. STRUKTURA MITYCZN...

Frąckiewicz Sebastian - Komiks w polskiej komunikacji społecznej po 19...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Komiks
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

KOMIKS W POLSKIEJ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ PO 1989 ROKU Poznań 2006 2 Dziękuję profesorowi Przemysławowi Czaplińskiemu oraz profesorowi Piotrowi Śliwińskiemu za możliwość wspólnego odczytywania najnowszej literatury i najnowszej rzeczywistości na poznańskiej Polonistyce. Dziękuję wszystkim bo...

Pomiar lepkości kinematycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1099

Pomiar lepkości kinematycznej Celem naszego ćwiczenia jest wyznaczenie lepkości kinematycznej mieszaniny etanol - woda w funkcji składu mieszaniny oraz temperaturowej charakterystyki lepkości kinematycznej etanolu. Pomiary będziemy wykonywać trójramiennym termostatowanym wiskozymetrem typu Ubbeloh...

Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI 445 TOM 34 2007 NR 3 (445–476) STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY* STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS Maciej GARSTKA Zak³ad Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Uniwer...

Filozofia-skrypt w całości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 672

Historia filozofii notatki z wykładów.1998-10-09 Wymogi egzaminacyjne: obecność na wykładach nie jest konieczna, a zdobycie wpisu do indeksu nie przysparza zbyt dużo trudności. Egzamin jest w sesji letniej: Są dwa warianty zdawania egzaminu. 1. Treść wykładów + poglądy i sylwetki wybranych postac...

Kąt pionowy-ćwiczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geodezja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Ćwiczenie nr 9 Ocena dokładności wyznaczenia kąta pionowego według standardu ISO 17123 1. Cel ćwiczenia : Określenie dokładności użytkowej pomiaru kata pionowego badanego instrumentu geodezyjnego z jego wyposażeniem pomocniczym 2. Miejsce wykonania: sala IIIG. 3. Sprzęt: Tachymetr elektroniczny ...

A Farewell to Arms - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Images of war
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

A Farewell to Arms Ernest Hemingway Context Ernest Hemingway was born in Oak Park, Illinois, in the summer of 1899. He later portrayed his middle-class parents rather harshly, condemning them for their conventional morality and values. As a young man, he left home to become a newspaper writer in ...