Uniwersytet Warszawski - strona 226

Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Makroekonomia jest częścią nauk ekonomicznych, która wyjaśnia zmiany zachodzące w gospodarce, jako całości, a przede wszystkim stara się wyjaśnić przyczyny i mechanizmy wzrostu i rozwoju gospodarczego, wahań koniunktury gospodarczej, inflacji i be...

Polityka fiskalna państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Plan dochodów i wydatków państwa, zatwierdzony ustawą budżetową; Deficyt budżetowy: nadwyżka wydatków państwa ponad przychody do budżetu, która musi być sfinansowana poprzez zaciągnięcie długu publicznego. G. Jeze: Są wydatki, trzeba je pokryć S...

Wzrost i rozwój gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku Rozw...

Transformacja systemowa polskiej gospodarki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyhamowanie inflacji i jej skuteczna kontrola krótki okres tzw. recesji transformacyjnej, stosunkowo szybkie tempo wzrostu PKB od 1992 r. do chwili obecnej, mocna pozycja polskiej złotówki, napływ kapitału zagranicznego, znaczna redukcja zadłużen...

Zagadnienia na egzamin z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

Zagadnienia na egzamin z filozofii - filozofia przyrody - klasyka grecka (Sokrates, Platon, Arystoteles) - szkoły stoicka i epikurejska - materialiści - neoplatonizm - filozofie chrześcijańskie - tylko św. Augustyn -

Komitet Regionów- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Członkowie i zastępcy mogą tworzyć grupy odzwierciedlające podobieństwo ich poglądów politycznych; Warunki przystąpienia do grup politycznych są określone przez właściwy wewnętrzny regulamin każdej z nich; Do utworzenia grupy politycznej wymaga si...

Polskie sieci informacyjne na temat Unii Europejskiej - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Informacje można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich, pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl Oferują obywatelom informację czy ich działalność ma szanse na dofinansowanie ze strony UE diagnozę projektu, a także konkretne informacje na te...

Co to jest świadomość - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Nauka od ponad wieku zgromadziła mnóstwo danych na temat niezwykłej plastyczności zachowania różnych gatunków. Czy możliwe są złożone procesy sterowania skomplikowanym zachowaniem bez udziału świadomości? Myślenie świadome może być pierwotną funkc...

Kategorie i pojecia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W przypadku zwierząt społecznych osobniki rozpoznają konkretne zwierzęta, np. spokrewnione vs niespokrewnione. Ale nawet u zwierząt, nie tworzą gromad można zauważyć zadziwiające możliwości jak u

Fizjologiczne wskaźniki myślenia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albin Szulik
 • Filozofia umysłu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Można zakładać, że świadomość WYNIKA z procesów fizjologicznych zachodzących w naszym mózgu. Choć możemy oglądać za pomocą technik obrazowania GDZIE się coś dzieje w trakcie , to nauka nie ma pojęcia CO się dzieje w obserwowanych rejonach mózgu. B...