Uniwersytet Warszawski - strona 225

Integracyjna teoria pochodzenia państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Integracyjna teoria pochodzenia państwa W wyniku badań antropologicznych w latach '70-'80 powstały dwie koncepcje rekonstrukcji procesu powstawania państwa Społeczeństwa rodowo-plemienne w pewnym momencie różnicują się (czynniki wpływają na stratyfikację: np. demograficzne, religijne, geograficzne...

Rynek kapitałowy - WGPW

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: To papiery wartościowe, dające prawo do współudziału we własności, w zyskach spółki akcyjnej oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). Co do głosu: 1 akcja to wielokrotność głosów- nie więcej niż 5 głosów na akcję (w pr...

Mnożnik inwestycyjny - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stały monitoring koniunktury w gospodarce Wpływ KSK na skalę wahań koniunkturalnych- ograniczenie tego wpływu (lub kontrola) poprzez nałożenie podatków. Wpływ inwestycji na wahania koniunkturalne- konieczność stymulowania popytu w sytuacji spadku...

Rynek, popyt i podaż - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych miedzy sprzedawcami a nabywcami Definicja węższa: rynek to jakiekolwiek miejsce- fizyczne i nie fizyczne- gdzie dokonuje się sprzedaży i zakupu towarów....

Przedsiębiorstwo jako podmiot w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy szczególne spółki jawnej: brak osobowości prawnej, podleganie pod opodatkowanie według stawek podatku, dochodowego od osób fizycznych, nieograniczona odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne firmy, decyzje firmy na zasadzie jednomyślności wła...

Rola państwa - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jaki poziom dystrybucji? Rozwarstwienie dochodowe, Efektywność a sprawiedliwość, Kapitalizm bez kapitalistów, Dylematy podatkowe, Optymalny poziom zasiłków i pomocy społecznej. Zasady dobrego państwa- Zasada

Wprowadzenie do ekonomii - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu, a więc o najstarszej i ciągle najważniejszej dziedzinie aktywności człowieka; Ekonomia pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, spełnia więc bardzo ważną rolę poznawczą. Jedna z czoł...

Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gosp...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek kapitałowy jest miejscem transakcji instrumentów finansowych o okresie wykupu nie niższym niż rok. Rynek ten służy do mobilizacji i gromadzenia wolnych funduszy, które mogą być wykorzystane na cele rozwojowe i modernizacyjne przedsiębiorstw....

Rynek światowy i globalny system gospodarczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Globalizacja jest procesem rozszerzania i intensyfikacji więzi produkcyjnych, handlowych, finansowych i informacyjnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w skali światowej. W trakcie tego procesu następuje nie tylko zagęszczenie sieci kontaktów, re...