Uniwersytet Warszawski - strona 224

Polski System Medialny - wyklad 5-11-2007

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Polski system medialny - 5-11-2007 (siatka pojęciowa medioznawstwa) RYNEK PRASOWY/ RYNEK MEDIALNY (nie posiada definicji normatywnej ani powszechnie akceptowanej): Ogół relacji społecznych i ekonomicznych pomiędzy producentami (nadawcami i wydawcami) a odbiorcami treści medialnych (czytelnikami, ...

Polski System Medialny - wykład 10.03.2008

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Czasopismo - druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, ale nie rzadziej, niż raz w roku. Stratyfikacja pionowa czasopism: Górna półka - dosyć drogie, (ELLE, Cosmopolitan), unika się polityki. Średnia półka - tańsze, unika się polityki, dużo sensacji, krótkie teksty. Dolna ...

Polski System Medialny - wykład 17.03.2008

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Medioznawcy ustalili, że istnieje zależność między częstotliwością ukazywania się czasopisma, a jego profilem, wielkością kręgu odbiorców i nakładem. Im czasopismo ukazuje się częściej, tym (zazwyczaj) bardziej nieograniczony zbiór odbiorców i duży nakład. Im czasopismo ukazuje się rzadziej, tym ...

Polski System Medialny - wykład 26-11-2007

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Polski System Medialny - 27.11.2007 PRL: Każda instytucja, osoba prawna, organizacja, stowarzyszenie, itd., która chciała mieć własne pismo, musiała się starać o zezwolenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu...

Johann Gottlieb Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) filozofia Fichtego była przeciwieństwem naturalizmu bytowi przypisywała przeciwne własności niż te, które objawia przyroda byt prawdziwy podobny był nie do przyrody, lecz do ideału, nie do mate...

Lukrecjusz - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Lukrecjusz uczeń szkoły epikurejskiej powstanie świata: najpierw ziemia pokryła się roślinnością, potem z wilgoci i ciepła powstały zwierzęta człowiek zrodził się z ziemi i początkowo wiódł żywot zwierzęcy wraz z odkrywaniem nowych wynalazków osiągnął kolejne etapy cywilizacyjne kultura i cywi...

Psychoterapia poznawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Kamila Matusiewicz
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Myślenie w kategoriach „muszę” i „powinienem” sprawia, że pragnienia i preferencje uzyskują status konieczności. Wtedy bowiem to, co człowiek „chce” osiągnąć, zamienia się w to, co „musi” osiągnąć. Dotyczy to różnych dziedzin: „Muszę odnieść sukce...

Systemy Informacyjne Schengen

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Sroka
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Systemu Informacyjny Schengen (w skrócie zwany SIS) jest to efektywne narzędzie dzięki, któremu sprawnie funkcjonuje strefa Schengen. Komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej te...

Decentralizacja - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

decentralizacja przeniesienie władztwa na podmioty odrębne od państwa wyposażenie ich w kompetencje/ środki finansowe/ rzeczowe uwolnienie ich od systemu hierarchicznego podporządkowania zasada decentralizacji w odniesieniu do samorządu terytorialnego samodzielność kompetencyjna +

Pełnomocnicy rządu - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

pełnomocnicy rządu RM może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom RM jest niecelowe Pełnomocnikiem rządu może być sekretarz/ podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach , w zakresie zadań o zasięgu regionalnym - wojewoda. Pełnomocnikiem może...