Uniwersytet Warszawski - strona 221

Typy więzi społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

Typy więzi społecznej. W analizie więzi społecznej eksponuje się dwa zasadnicze procesy społeczne: procesy instytucjonalizacji związane z wykształcaniem się wzorów działania w danej zbiorowości oraz procesy internalizacji związany z przyswajaniem (uzewnętrznianiem) sobie wzoru przez jednostkę. Z te...

Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej. Socjologia jest nauką, której przedmiotem jest ogół zjawisk i procesów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem i rozpadem różnorodnych form życia zbiorowego. Ogólnie możemy więc powiedzieć, iż socjologia jest nauką o zjawiska...

Zbiorowości społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

Zbiorowości społeczne. Kiedy mówimy o zbiorowościach społecznych mamy przede wszystkim na myśli potoczne rozumienie społeczeństwa, w którym między jego poszczególnymi członami zachodzą różnego rodzaju związki i zależności odpowiednio ustrukturalizowane. Przy całej wieloznaczności pojęcia "społ...

Proces tworzenia się więzi społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Proces tworzenia się więzi społecznej. Proces tworzenia się więzi społecznej i mechanizmy towarzyszące temu procesowi jest równoznaczny z procesem tworzenia się społeczeństwa. śledzenie tego procesu jest oczywiście zabiegiem czysto analitycznym, w kt6rym nie można jednak przeciwstawić zdecydowanie ...

Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia- tabelka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 812

Izba niższa (kadencja) Izba wyższa (kadencja) Głowa państwa (od kiedy sprawuje urząd, kadencja) Premier (od kiedy urzęduje) Data uchwalenia konstytucji Trybunał Konstytucyjny Konstruktywne wotum nieufności Referendum Koalicja/partia rządząca Republika Czeska Izba Poselska (4) Senat (sen...

Włochy, Hiszpania, Szwecja, Finlandia- tabelka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

Izba niższa (kadencja) Liczba miejsc Izba wyższa (kadencja) Liczba miejsc Głowa państwa (od kiedy sprawuje urząd, kadencja) Dynastia rządząca Premier (od kiedy urzęduje) Data uchwalenia konstytucji Trybunał Konstytucyjny Konstruktywne wotum nieufności Referendum Koalicja/partia rządząca R...

Litwa, Ukraina, Rosja, Białoruś- tabelka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

Izba niższa (kadencja) Liczba miejsc Izba wyższa (kadencja) Liczba miejsc Głowa państwa (od kiedy sprawuje urząd, kadencja) Dynastia rządząca Premier (od kiedy urzęduje) Data uchwalenia konstytucji Trybunał Konstytucyjny Konstruktywne wotum nieufności Referendum Koalicja/partia rządząca R...

Polityka kolonialna Włoch- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Polityka kolonialna Włoch Temat nr 8 politykę kolonialną Włoch determinowała chęć odtworzenia posiadłości „rzymskich” w basenie Morza Śródziemnego spod jarzma tureckiego wyzwoliły się Tunis i Egipt - potencjalne rynki penetracji włoskiej zajęcie przez Włochy Tunisu mogło umożliwić im blokadę żeg...

Wielka Brytania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

UK 1688 - Chwalebna Rewol. 1215 - Magna Charta Libertatum (więz. + pod. od tryb. + tryb ochr. Karty + pr. lok. ^) 1641 - ust. o niet rozw./odr. Parl. bez Parl. 1679 - Hab. Corp. Act (równ. pr. + ochr. proced. jedn.) 1689 - Bill...

Prawosławie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

P r a w o s ł a w i e NAZWA : Prawosławie - inaczej ortodoksja - [orthodoxia „prawidłowe przekonanie” , „prawidłowa wiara”] K.P. jest to ta część Kościoła wschodniego, która w okresie sporów chrystologicznych (IV -V w) pozostała wierna odnośnym uchwałom soborów ekumenicznych . K.P. jest to też ta...