Uniwersytet Warszawski - strona 219

Podstawa źródła konfliktów społecznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Podstawa źródła konfliktów społecznych. W konfliktach społecznych nie zawsze jednak można wskazać ich rzeczywiste przyczyny, niekiedy mają one zupełnie irracjonalny charakter, który z czasem zostaje "obudowany przesłankami o charakterze obiektywnym. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, iż...

Podstawowe formy walki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Podstawowe formy walki W każdym konflikcie, który przecież jest procesem, a więc posiada swoją specyficzną dynamikę, opracowywane są przez obydwie jego strony mniej lub bardziej typowe metody opanowania sytuacji konfliktowej i odniesienie peh1ego zwycięstwa. Zanim więc przedstawię owe podstawowe, u...

Podstawowe wymiary analizy struktury społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Podstawowe wymiary analizy struktury społecznej. Pojęcie "struktura społeczna" stanowi istotną kategorię analityczną stosowaną zarówno w rozważaniach empirycznych jak i teoretycznych, odnoszonych do funkcjonowania społeczeństwa. w rozwoju myśli społecznej zainteresowania badawcze struktur...

Podstawowe załoęenia teorii socjologicznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Podstawowe założenia teorii socjologicznej. Teoria socjologiczna, tak jak każda inna teoria naukowa stanowi określoną konstrukcję pojęciową, stosowaną do analizy i interpretacji danych empirycznych. Konstrukcja pojęciowa składa się za...

Pojęcie konfliktu społecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Pojęcie konfliktu społecznego. Konflikty społeczne są również, tak jak omówione wcześniej procesy dezorganizacji społecznej tym rodzajem procesów, które choć nie zawsze zagrażają kontynuacji procesów życiowych zbiorowości stanowią istotny problem społeczny. Termin konflikt funkcjonuje nie tylko w j...

Pojęcie kultury w socjologu i antropologii społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Pojęcie kultury w socjologu i antropologii społecznej. Pojęciem "kultura" posługujemy się zarówno w mowie potocznej jak i w ramach myślenia naukowego. Nie wnikając szczegółowo w analizę rozwoju samego pojęcia stwierdzić jednak należy, iż od czasu kiedy zaczęto się nim posługiwać (a miało ...

Pojęcie osobowości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Pojęcie osobowości. Termin osobowość stosowany jest nie tylko w psychologii społecznej i socjologii ale również w filozofii, antropologii, prawie, historii i w mowie potocznej. Stąd też jest terminem wieloznacznym. Etymologicznie nazwa osobowość pochodzi od osoba (po łacinie persona) co pierwotnie ...

Pojęcie więzi społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Pojęcie więzi społecznej. Termin więź społeczna jest terminem, który przeniknął do socjologii z języka potocznego. w Polsce rozpowszechnił je L. Krzywicki pod koniec XIX wieku ("Pierwociny więzi społecznych"), który uważał, że to właśnie dzięki więzi społecznej społeczeństwo tkwi niejako ...

Potoczna percepcja struktury społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Potoczna percepcja struktury społecznej Struktura społeczna, tak jak ją do tej pory definiowaliśmy stanowi pewną całość, atrybut społeczeństwa / grupy , określonej innej zbiorowości/. Możemy jednak spojrzeć na strukturę z punktu widzenia jednostki, która w tę strukturę jest uwikłana. Nie patrzymy w...

Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1099

Proces socjalizacji i jego podstawowe mechanizmy. Pojęcie socjalizacji należy do podstawowych pojęć socjologicznych. Wykorzystywane bywa przede wszystkim do wyjaśniania procesu rozwoju osobowości człowieka i wyodrębniania jej poszczególnych stadiów rozwojowych. W szerszym znaczeniu socjalizacja roz...